Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poskytujeme celodenní podpory osobám se stařeckou, Alzheimerovou chrobou a ostatními typy demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku těchto onemocnění a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzické osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Naše cíle

  • důstojně žijící uživatel
  • nezávislý uživatel a své schopnosti využívající uživatel
  • integrovaný uživatel

Zásady služby

  • Týmová spolupráce ve prospěch uživatele
  • Rovnocenný přístup s respektem ke svobodné vůli
  • Bezpečnost
  • Individuální přístup
  • Profesionalita

Informace pro žadatele

Poskytované služby

Ubytování

Služba je poskytována v  budově B na Lidické ulici. Uživatelé jsou ubytováni na třech patrech. Na každém patře jsou 3 dvoulůžkové pokoje a 8 jednolůžkových pokojů.

Stravování

Stravovací provoz zabezpečujeme prostřednictvím vlastní kuchyně, ve které připravujeme uživatelům celodenní stravu - čtyři jídla denně s možností výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek.

Péče o seniory

Poskytujeme takové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Spolupráce s rodinou

Přátelé a rodina našich uživatelů je v našem zařízení vnímána i nadále jako jejich důležitá součást života. Pro spokojený život seniorů v našem zařízení je proto nezbytná psychická a fyzická podpora rodiny a přátel.

Volný čas

Pravidelně nabízíme účast ve sportovním a výtvarném klubu. V rámci muzikoterapie uživatelé zpívají lidové písně, poslouchají relaxační hudbu, hrají na orfovy nástroje, poslouchají různé hudební programy.
top