Výše úhrad

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Ceník je platný od 1. 4. 2022
 

1 – lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením​

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

250 Kč

250 Kč

denní sazba za stravu

193 Kč

205 Kč

Denní sazba celkem

443 Kč

455 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

 12 404 Kč

12 740 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

 12 847 Kč

13 195 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

 13 290 Kč

13 650 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

13 733 Kč

14 105 Kč

 
1 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

245 Kč

245 Kč

denní sazba za stravu

193 Kč

205 Kč

Denní sazba celkem

438 Kč

450 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

12 264 Kč

12 600 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

12 702 Kč

13 050 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

13 140 Kč

13 500 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

13 578 Kč

13 950 Kč

 
2 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

230 Kč

230 Kč

denní sazba za stravu

193 Kč

205 Kč

Denní sazba celkem

423 Kč

435 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

11 844 Kč

12 180 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

12 267 Kč

12 615 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

12 690 Kč

13 050 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

13 113 Kč

13 485 Kč


Po zaplacení stravy a ubytování musí klientovi zůstat dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, alespoň 15 % z jeho příjmu.

V ceně je zahrnut úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Teplá a studená voda, topení, energie, drobné opravy na pokoji.
 

Při pobytu uživatele mimo zařízení (nemocnice, nepřítomnost, apod.) se úhrada za ubytování nevrací. Uživateli se provede pouze vyúčtování vratky za neodebranou stravu, a to jen ve výši hodnoty potravin dle dané diety, která činí:
 

 

strava racionální, dietní

strava diabetická

snídaně

20,50 Kč

20,50 Kč

oběd

33,00 Kč

33,00 Kč

svačina

12,00 Kč

12,00 Kč

večeře

24,50 Kč

24,50 Kč

diabetická svačina

0,00 Kč

12,00 Kč

Celkem

90,00 Kč

102,00 Kč

Chráněné bydlení

Ceník je platný od 1. 4. 2022
 
 

1 – lůžkový pokoj

2 – lůžkový pokoj

denní sazba za bydlení

250 Kč

230 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

7 000 Kč

6 440 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

7 250 Kč

6 670 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

7 500 Kč

6 900 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

7 750 Kč

7 130 Kč

Výše úhrady za poskytnutou péči

Úhrada za poskytnutou péči je stanovena výši 135 Kč/hodinu, tj. 2,40 Kč/minutu a podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, nejvýše však do výše přiznaného příspěvku
na péči.

 

Výše úhrady za fakultativní služby

druh fakultativní služby

specifikace

cena

telefonní hovory

mobilní telefon

1,- Kč/min

doprava služebním autem

Dacia Duster

6,- Kč/km

kopírování a tisk

černobílé

2,- Kč/ks A4

 

barevné

5,- Kč/ks A4


Vratky za nepřítomnost

  • Nepřítomnost = pobyt uživatele z důvodu nepřítomnosti (např. ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení, rekreace a další) na dobu delší než 24 hodin.
  • Vratky za nepřítomnost se vyúčtovávají pouze u společného stravování, u společných ostatních nákupů vratky neprovádíme.
  • V případě nepřítomnosti uživatele se uživateli vrátí poměrná část uhrazené zálohy na stravu v kalendářním měsíci, při vyúčtování poslední den v měsíci, a to na základě stanoveného výpočtu tzv. stravovací jednotky.
  • Stravovací jednotka je vypočtena následujícím způsobem: 
    • nákupy celkem (v Kč) : počet uživatelů v jednotlivém bytě v CHB Vítkov : počet dnů v kalendářním měsíci x počet dní nepřítomnosti uživatele
top