Výše úhrad

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Ceník je platný od 1. 2. 2023
 

1 – lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením​

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

280 Kč

280 Kč

denní sazba za stravu

220 Kč

235 Kč

Denní sazba celkem

500 Kč

515 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

 14 000 Kč

14 420 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

 14 500 Kč

14 935 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

 15 000 Kč

15 450 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

15 500 Kč

15 965 Kč

 
1 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

275 Kč

275 Kč

denní sazba za stravu

220 Kč

235 Kč

Denní sazba celkem

495 Kč

510 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

13 860 Kč

14 280 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

14 355 Kč

14 790 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

14 850 Kč

15 300 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

15 345 Kč

15 810 Kč

 
2 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

260 Kč

260 Kč

denní sazba za stravu

220 Kč

235 Kč

Denní sazba celkem

480 Kč

495 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

13 440 Kč

13 860 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

13 920 Kč

14 355 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

14 400 Kč

14 850 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

14 880 Kč

15 345 Kč


Po zaplacení stravy a ubytování musí klientovi zůstat dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, alespoň 15 % z jeho příjmu.

V ceně je zahrnut úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Teplá a studená voda, topení, energie, drobné opravy na pokoji.

Při pobytu uživatele mimo zařízení (nemocnice, nepřítomnost, apod.) se úhrada za ubytování nevrací. Uživateli se provede pouze vyúčtování vratky za neodebranou stravu, a to jen ve výši hodnoty potravin dle dané diety, která činí:
 

 

strava racionální, dietní

strava diabetická

snídaně

25,00 Kč

25,00 Kč

oběd

40,00 Kč

40,00 Kč

svačina

14,00 Kč

14,00 Kč

večeře

31,00 Kč

31,00 Kč

diabetická svačina

0,00 Kč

15,00 Kč

Celkem

110,00 Kč

125,00 Kč

Chráněné bydlení

Ceník je platný od 1. 2. 2023
 
 

1 – lůžkový pokoj

2 – lůžkový pokoj

denní sazba za bydlení

280 Kč

260 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

7 840 Kč

7 280 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

8 120 Kč

7 540 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

8 400 Kč

7 800 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

8 680 Kč

8 060 Kč

Výše úhrady za poskytnutou péči

Cena základní časové jednotky za každou započatou 1 minutu poskytování péči je stanovena na 2,25 Kč/minutu, tj. 135 Kč/ hodinu, pokud uživatel potřebuje péči v rozsahu převyšující 80 hodin měsíčně.
Pokud uživatel potřebuje péči nepřevyšující 80 hodin měsíčně, zvyšuje se výše úhrady za poskytnutou péči o 20 Kč/hodinu na 155 Kč/hodinu, tj. 2,58 Kč/minutu.

 

Výše úhrady za fakultativní služby

druh fakultativní služby

specifikace

cena

telefonní hovory

mobilní telefon

2,- Kč/min

doprava služebním autem

 

7,- Kč/km

kopírování a tisk

černobílé

2,- Kč/ks A4

 

barevné

5,- Kč/ks A4

Vratky za nepřítomnost

  • Nepřítomnost = pobyt uživatele z důvodu nepřítomnosti (např. ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení, rekreace a další) na dobu delší než 24 hodin.
  • Vratky za nepřítomnost se vyúčtovávají pouze u společného stravování, u společných ostatních nákupů vratky neprovádíme.
  • V případě nepřítomnosti uživatele se uživateli vrátí poměrná část uhrazené zálohy na stravu v kalendářním měsíci, při vyúčtování poslední den v měsíci, a to na základě stanoveného výpočtu tzv. stravovací jednotky.
  • Stravovací jednotka je vypočtena následujícím způsobem: 
    • nákupy celkem (v Kč) : počet uživatelů v jednotlivém bytě v CHB Vítkov : počet dnů v kalendářním měsíci x počet dní nepřítomnosti uživatele
Ve Vítkově dne 31.1.2023                                                                           Mgr. Hana Grodová, ředitelka
top