Výše úhrad

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Ceník je platný od 1. 2. 2024
 

1 – lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením​

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

305 Kč

305 Kč

denní sazba za stravu

240 Kč

255 Kč

Denní sazba celkem

545 Kč

560 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

 15 260 Kč

15 680 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

 15 805 Kč

16 240 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

 16 350 Kč

16 800 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

16 895 Kč

17 360 Kč

 
1 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

300 Kč

300 Kč

denní sazba za stravu

240 Kč

255 Kč

Denní sazba celkem

540 Kč

555 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

15 120 Kč

15 540 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

15 660 Kč

16 095 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

16 200 Kč

16 650 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

16 740 Kč

17 205 Kč

 
2 – lůžkový pokoj se sociálním zařízením

 

strava – racionální, dietní

strava - diabetická

denní sazba za bydlení

285 Kč

285 Kč

denní sazba za stravu

240 Kč

255 Kč

Denní sazba celkem

525 Kč

540 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

14 700 Kč

15 120 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

15 225 Kč

15 660 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

15 750 Kč

16 200 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

16 275 Kč

16 740 Kč


Po zaplacení stravy a ubytování musí klientovi zůstat dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, alespoň 15 % z jeho příjmu.

V ceně je zahrnut úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Teplá a studená voda, topení, energie, drobné opravy na pokoji.

Při pobytu uživatele mimo zařízení (nemocnice, nepřítomnost, apod.) se úhrada za ubytování nevrací. Uživateli se provede pouze vyúčtování vratky za neodebranou stravu, a to jen ve výši hodnoty potravin dle dané diety, která činí:
 

 

strava racionální, dietní

strava diabetická

snídaně

27,00 Kč

27,00 Kč

oběd

45,00 Kč

45,00 Kč

svačina

14,00 Kč

14,00 Kč

večeře

34,00 Kč

34,00 Kč

diabetická svačina

0,00 Kč

15,00 Kč

Celkem

120,00 Kč

135,00 Kč

Chráněné bydlení

Ceník je platný od 1. 2. 2023
 
 

1 – lůžkový pokoj

2 – lůžkový pokoj

denní sazba za bydlení

280 Kč

260 Kč

 

úhrada za pobyt za 28 dní

7 840 Kč

7 280 Kč

úhrada za pobyt za 29 dní

8 120 Kč

7 540 Kč

úhrada za pobyt za 30 dní

8 400 Kč

7 800 Kč

úhrada za pobyt za 31 dní

8 680 Kč

8 060 Kč

Výše úhrady za poskytnutou péči

Cena základní časové jednotky za každou započatou 1 minutu poskytování péči je stanovena na 2,25 Kč/minutu, tj. 135 Kč/ hodinu, pokud uživatel potřebuje péči v rozsahu převyšující 80 hodin měsíčně.
Pokud uživatel potřebuje péči nepřevyšující 80 hodin měsíčně, zvyšuje se výše úhrady za poskytnutou péči o 20 Kč/hodinu na 155 Kč/hodinu, tj. 2,58 Kč/minutu.

 

Výše úhrady za fakultativní služby

druh fakultativní služby

specifikace

cena

telefonní hovory

mobilní telefon

2,- Kč/min

doprava služebním autem

 

7,- Kč/km

kopírování a tisk

černobílé

2,- Kč/ks A4

 

barevné

5,- Kč/ks A4

Vratky za nepřítomnost

  • Nepřítomnost = pobyt uživatele z důvodu nepřítomnosti (např. ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení, rekreace a další) na dobu delší než 24 hodin.
  • Vratky za nepřítomnost se vyúčtovávají pouze u společného stravování, u společných ostatních nákupů vratky neprovádíme.
  • V případě nepřítomnosti uživatele se uživateli vrátí poměrná část uhrazené zálohy na stravu v kalendářním měsíci, při vyúčtování poslední den v měsíci, a to na základě stanoveného výpočtu tzv. stravovací jednotky.
  • Stravovací jednotka je vypočtena následujícím způsobem: 
    • nákupy celkem (v Kč) : počet uživatelů v jednotlivém bytě v CHB Vítkov : počet dnů v kalendářním měsíci x počet dní nepřítomnosti uživatele
Ve Vítkově dne 31.1.2024                                                                           Mgr. Hana Grodová, ředitelka
top