Stravování pro veřejnost

Od 1.3.2023 nabízíme možnost stravování pro veřejnost formou obědů, a to v pondělí až pátek s výběrem ze dvou možností.
 
Cena obědů:   Kč 110,--
 
Přihlašování obědů:
přihlašování je možné těmito způsoby:
  1. z webových stránek na adrese:  https://strava.domov-vitkov.cz/Webkredit/Ordering/Menu
  2. prostřednictvím PC v jídelně,
  3. do jídelníčku před jídelnou – ten je nutné nadepsat jménem, osobním číslem,                                                zakroužkovat požadovaný oběd a vhodit jej do připravené schránky.  
Odhlašování, změna obědů:
 
Změny a odhlášky lze provést JEN PÍSEMNĚ!
 
1. odhlášky, změny výběru obědů – zaznamenejte do sešitu před jídelnou                  
     nejpozději do 9:00 hod. předešlého pracovního dne (na 3. 1. nejpozději 2. 1. do 9:00 hod)
                                          nebo:
2. na e-mail: stravovani@domov-vitkov.cz
 
Výdej obědů:
stravování v jídelně:  od 12:00 do 14:00     
do jídlonosičů:           od 10:30 do 11:30                       
  
Úhrada:
Stravu lze přihlásit nejdříve po jejím zaplacení.
 
První úhrada se provádí hotově do pokladny organizace u p. Bc. Tomáškové, v její nepřítomnosti u p. Mičkové, následně bude strávníkovi přiděleno osobní číslo.
 
Další úhrady se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce (obědy
za březen zapl. do 25. 2.) bez ohledu na způsob platby, a to těmito způsoby:
a) do pokladny domova (p. Bc. Tomášková, příp. p. Mičková)
b) bankovním převodem: na č. účtu: 19-679470227/0100, variabilní symbol: osobní číslo strávníka
 
Další potřebné informace Vám sdělí:
vedoucí stravovacího provozu p. Michaela Řehánková, tel. 556312060(69),
e-mail:  stravovani@domov-vitkov.cz
nebo účetní p. Bc. Kateřina Tomášková, tel. 556312060(63).
top