Dobrovolnictví

6 důvodů, proč se stát dobrovolníkem

01
Pro pocit naplnění a uspokojení
02
Pro možnost navázat nové kontakty a přátelské vazby
03
Pro změnu životního stylu
04
Pro dobrý pocit „být užitečným“
05
Pro využití zkušeností práce v zařízení sociálních služeb
06
Nebo prostě jen proto, že jednou i já zestárnu a budu potřebovat něčí pomoc, a možná to bude pomoc dobrovolníka

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Svou činnost může vykonávat pravidelně nebo jednorázově. Jeho odměnou je poznání nových lidí, získání zkušeností a pocit, že někomu mohl třeba jen zlepšit den.

Dobrovolníky se stávají obyčejní lidé, bez ohledu na věk, jsou jimi studenti, mámy na mateřské, pracovně vytížení lidé i senioři. Základem jejich práce u nás, je pomoc při překonání samoty některých seniorů, vytržení je ze stereotypu, nebo „pouhé“ a velice důležité popovídání si a pomoc a podpora uživatelů chráněného bydlení.

V roce 2014 jsme získali od společnosti Hartmann-Rico v rámci projektu Dobrá duše Čestné uznání "Za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2013, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli".  Čestné uznání zde.

Naši dobrovolníci mohou poskytovat seniorům v domově a uživatelům chráněného bydlení pomoc v rámci zachování soběstačnosti a aktivizace četbou knih nebo denního tisku, doprovázením na procházkách, výletech, kulturních a sportovních akcích, zapojováním se do volnočasových aktivit, popovídáním si, aj.

Základem jejich práce u nás, je pomoc při překonání samoty některých seniorů, vytržení je ze stereotypu, nebo „pouhé“ a velice důležité popovídání si.

Domov Vítkov spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim Opava, které zprostředkovává zájemcům dobrovolnou činnost.

Koordinátorka dobrovolníků v Domově

sociální pracovnice pro službu Domov se zvláštním režimem
Monika Anlaufová DiS.

Bližší informace o dobrovolnictví

top