Kdo jsme

Naše motto

Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.

​Domov Vítkov, příspěvková organizace

Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče a je registrován podle § 78 zákona č  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Domov Vítkov je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, která poskytuje v souladu s rozhodnutím o registraci sociální služby. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.


top