Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova je poskytování pobytové sociální služby osobám, které v důsledku nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc a podporu, a ta jim nemůže být zajištěna doma s pomocí blízkých osob nebo jiných služeb. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, stav vedoucí k osamělosti, snížení nebo ztrátě soběstačnosti. 

Naše cíle

1. Podpora uživatele při příchodu do Domova
 
 • Ve spolupráci s uživatelem a jeho blízkými osobami vybavit pokoj při ubytování v domově
 • Pomoc uživateli lépe přijímat změnu prostředí
2. Podpora v zachování nebo rozvíjení stávajících schopností a dovedností uživatele
 
 • Podporovat a motivovat uživatele v udržení soběstačnosti a ve využívání dovedností v činnostech, které zvládá sám
 • Vytvářet bezpečné prostředí podle individuálních potřeb uživatele
3. Podpora uživatele při navazování a udržování sociálních kontaktů
 
 • Podporovat uživatele při udržování kontaktu s rodinou s přáteli a blízkými osobami
 • Podporovat uživatele při navazování nových vztahů se spolubydlícím a dalšími uživateli v Domově
 • Nabídka a pomoc při účasti na společenských akcích a jiných aktivitách v Domově a mimo Domov
 • Nabídka, zprostředkování a pomoc při využívání běžně dostupných služeb mimo Domov, nebo v Domově

Zásady služby

 • Týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.
 • Respektování volby uživatele – pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

 • Dodržování práv uživatele – Pracovníci při poskytování služby respektují a dodržují práva   uživatele; pracují v souladu s Etickým kodexem pracovníků Domova Vítkov.
 • Individuální přístup – Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele.
 • Poskytování odborné služby – Pracovníci se průběžně vzdělávají tak, aby byli schopni   poskytovat kvalitní službu. Získané poznatky si předávají a zavádí do praxe.

Osoby, kterým se služba je určena

Sociální služba je určena osobám od 65 let, které potřebují z důvodu věku celodenní pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám a zároveň nemají zvláštní specifické potřeby z důvodu demence nebo  jiného duševního onemocnění.

Informace pro žadatele

Poskytované služby

Ubytování

Služba je poskytována v  budově A na Lidické ulici. Uživatelé jsou ubytováni na třech patrech. Na každém patře jsou 3 dvoulůžkové pokoje a 7 jednolůžkových pokojů.

Stravování

Stravovací provoz zabezpečujeme prostřednictvím vlastní kuchyně, ve které připravujeme uživatelům celodenní stravu - čtyři jídla denně s možností výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek.

Péče o seniory

Poskytujeme takové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Spolupráce s rodinou

Přátelé a rodina našich uživatelů je v našem zařízení vnímána i nadále jako jejich důležitá součást života. Pro spokojený život seniorů v našem zařízení je proto nezbytná psychická a fyzická podpora rodiny a přátel.

Volný čas

Pravidelně nabízíme účast ve sportovním a výtvarném klubu. V rámci muzikoterapie uživatelé zpívají lidové písně, poslouchají relaxační hudbu, hrají na orfovy nástroje, poslouchají různé hudební programy.
top