Volný čas v domově pro seniory

Smyslová aktivizace

Při vyplňování volného času uživatelů se zaměřujeme především na smyslovou aktivizaci, která je určena lidem s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí. Umožňuje uživatelům žít v domově samostatně, aktivně a důstojně. K aktivizaci využíváme předměty a činnosti běžného dne, známé obrázky, slova, vůně či zvuky. Smyslová aktivizace je založena na pravidle: „pomoz mi, abych to udělal sám“. Naše uživatele tedy zapojujeme aktivně do plánování všedního dne, ovlivňování jeho průběhu a rozhodování o sobě samém. Pomocí smyslové aktivizace nachází pocit sebeuplatnění, který je velmi důležitý pro jejich celkovou spokojenost. Cílíme přímo na konkrétního uživatele tím, že pracujeme s jeho biografií. Pomocí věcí dobře známých z předchozího života jim pomáháme rozpomenout se na prožité běžné události, jako je příprava stravy, skládání prádla, úklid, či péče o vlastní osobu a okolí. V maximální možné míře zachováváme jejich soběstačnost a díky tomu mají pak radost z běžných věcí a přítomného okamžiku. Oživujeme jim vzpomínky na to, co do jejich života patří.  Umožňujeme jim být zase těmi, kým kdysi byli a kým stále jsou.

Další aktivity

Pravidelně jim také nabízíme účast ve sportovním a výtvarném klubu. V rámci muzikoterapie zpívají lidové písně, poslouchají relaxační hudbu, hrají na orfovy nástroje, poslouchají různé hudební programy. Občas si s uživateli upečeme něco dobrého ke kávě. Za příznivého počasí pořádáme venkovní akce jako opékání párků, smažení vajec, sportovní odpoledne, posezení s cimbálovkou a další. Každoročně připravujeme výlet pro uživatele dle jejich zájmu. V plesovém období pořádáme ples, pochování basy nebo jinou taneční zábavu s tombolou.

Rozvíjíme myšlení pomocí trénování paměti, vzpomínáme v rámci reminiscenční terapie. Komunikační dovednosti rozvíjíme povídáním, nasloucháním, předčítáním, a to skupinově nebo individuálně na pokoji uživatele.

Radost uživatelům přináší čtyřnozí psí přátelé, kteří nás pravidelně navštěvují se svým doprovodem ze společnosti Cantes Opava v rámci pravidelné canisterapie

Zaměřujeme se především na provádění bazální stimulace, která je hlavní náplní poskytované péče např. při koupeli, vstávání, stravování, polohování a relaxaci.

top