Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Vítkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
logo-MSK.gif

Základní účel zřízení:
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních
služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností
s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Rozhodnutí o registraci:
Registraci vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí
č.j. MSK 102768/2007 ze dne 17.7.2007.

Hlavní činnost:
Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje
pobytové služby sociální péče. Domov Vítkov je registrován podle § 78 zákona číslo
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jako poskytovatel
sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Domov Vítkov, příspěvková organizace své služby zajišťuje prostřednictvím těchto
organizačních složek:


Ředitelka
Provozní úsek
Zdravotní úsek
Úsek přímé péče
Sociální úsek
Chráněné bydlení

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Vítkov, příspěvková organizace
  Lidická 611, 749 01 Vítkov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Vítkov, příspěvková organizace
  Lidická 611, 749 01 Vítkov
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 08:00 13:00
  Úterý 08:00 13:00
  Středa 08:00 13:00
  Čtvrtek 08:00 13:00
  Pátek 08:00 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 556 312 060
  Mobil: +420 737 710 513
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domov-vitkov.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Vítkov, příspěvková organizace
  Lidická 611, 749 01 Vítkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: info%at%domov-vitkov.cz
  Další elektronické adresy: reditelka@domov-vitkov.cz
 • 4.8 Datová schránka

  wxykjgc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-679470227/0100

6. IČO

71196951

7. DIČ

CZ71196951

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info%at%domov-vitkov.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): wxykjgc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě
její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží
odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje
všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní
nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 byla podána 1 informace.
 • V roce 2022 byla podána 1 informace.
top