Chráněné bydlení

Poslání

Umožňujeme dospělým lidem se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným s životem svých vrstevníků. Služba usiluje o zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a začlenění do společnosti při zachování důstojných podmínek se zaměřením na individuální přístup. 

Naše cíle

 • zvýšení nebo udržení schopností uživatelů v péči o domácnosti a o svou osobu
 • navázání a udržení vztahů uživatelů s přáteli, rodinou a okolím svého bydliště
 • využívání veřejných služeb dle výběru uživatelů
 • pracovní uplatnění uživatelů v produktivním věku na volném nebo chráněném trhu práce nebo práce v sociálně-terapeutických dílnách
 • přechod do bydlení s nižší mírou podpory  

Zásady služby

 • Individuální přístup
 • Zásada práv

 • Zásada partnerství
 • Zásada respektování rozhodnutí uživatele

Cílová skupina

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením převážně z Moravskoslezského kraje ve věku od 19 let, kteří potřebují každodenní pomoc jiné osoby, protože nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí.

V chráněném bydlení nejsme schopni poskytovat kvalitní službu osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu věku, snížené soběstačnosti a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzické osoby, nebo mají specifické potřeby z důvodu demence nebo jiných nemocí vyžadujících službu domova se zvláštním režimem, nebo službu domov pro seniory. 

Kde službu poskytujeme


Informace pro žadatele

Poskytované služby

Ubytování

Služba je poskytována na třech adresách:
 
 • Boženy Němcové 786, Vítkov
 • Wolkerova 838, Vítkov
 • Wolkerova 836, Vítkov

Stravování

Způsob stravování je zajišťováno individuálně, formou společného stravování nebo dodavatelsky dle jeho platné cenové nabídky.

Péče o uživatele

Uživatelé podporujeme v rozhodování o svém životě, naplňování volného času dle svých vlastních představ a zodpovědnosti za svou osobu.

Volný čas

Pro trávení času ve společnosti svých spolubydlících a návštěv, mohou využívat obývací pokoj, zahradu s venkovním posezením a grilem.

top