Chráněné bydlení

Poslání

Posláním chráněného bydlení je umožnit lidem s chronickým duševním onemocněním nebo lidem s mentálním znevýhodněním vést samostatný život s co nejnižší podporou a vytvořit podmínky pro jejich začlenění do společnosti.

Naše cíle

 • Uživatel, který zvládá samostatně nebo s podporou žít ve své domácnosti
- uživatel udržuje domácnost v čistotě
- uživatel zvládá úkony osobní hygieny
-uživatel si umí obstarat stravu
- uživatel si umí nakoupit
- uživatel umí hospodařit se svými financemi
- uživatel získal návyky spojené s pracovním uplatněním
- uživatel si umí naplánovat své aktivity
 
 • Uživatel, který umí samostatně nebo s podporou navazovat a udržovat sociální kontakty
- uživatel umí udržovat vztahy se svou rodinou, se známými a s přáteli
- uživatel umí komunikovat s lidmi ve svém okolí
 
 • Uživatel samostatně nebo s podporou využívá služby, které potřebuje
- uživatel si umí vyřídit osobní záležitosti
- uživatel umí komunikovat u lékaře, na úřadech, aj.
 

Zásady služby

 • Týmová spolupráce - pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.
 • Respektování volby uživatele - pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

 • Dodržování práv uživatele - pracovníci při poskytování služby respektují a dodržují práva uživatele; pracují v souladu s Etickým kodexem chráněného bydlení.
 • Individuální přístup - pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele
 • Poskytování odborné služby - pracovníci se průběžně vzdělávají tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní službu. Získané poznatky si předávají a zavádí do praxe.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem ve věku od 19 let s chronickým duševním onemocněním nebo lidem s mentálním znevýhodněním i s přidruženým kombinovaným postižením (lehké mentální znevýhodnění a duševní onemocnění), kteří potřebují pomoc a podporu v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené sníženou schopností samostatného bydlení.

Službu nemůžeme poskytnout lidem:

 • závislým, kromě fáze prokazatelné abstinence minimálně půl roku
 • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou) v důsledku násilného trestného činu
 • s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • imobilním osobám nebo osobám s vážnými pohybovými problémy (prostory nejsou bezbariérové)
 • vyžadujícím podporu 24 hodin denně

Kde službu poskytujeme


Informace pro žadatele

Poskytované služby

Ubytování

Služba je poskytována na třech adresách:
 
 • Boženy Němcové 786, Vítkov
 • Wolkerova 838, Vítkov
 • Wolkerova 836, Vítkov

Stravování

Způsob stravování je zajišťováno individuálně, formou společného stravování nebo dodavatelsky dle jeho platné cenové nabídky.

Péče o uživatele

Uživatelé podporujeme v rozhodování o svém životě, naplňování volného času dle svých vlastních představ a zodpovědnosti za svou osobu.

Volný čas

Pro trávení času ve společnosti svých spolubydlících a návštěv, mohou využívat obývací pokoj, zahradu s venkovním posezením a grilem.

top