Stravování CHB

Pracovníci služby zajišťují stravování  nebo pomoc s přípravou stravy. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy. Způsob stravování je zajišťováno individuálně, formou společného stravování nebo dodavatelsky dle jeho platné cenové nabídky.

Uživatel má právo na pomoc při přípravě stravy v přiměřené době. Příprava stravy probíhá v jednotlivých bytech uživatelů.
 

Individuální stravování

Uživatel si zajistí nebo připraví stravu sám nebo s individuální podporou pracovníka služby.
 

Společné stravování

O společném stravování mluvíme vždy jen v souvislosti s přípravou oběda v jednotlivých bytech uživatelů. Uživatelé si na společné schůzce s garantem bytu naplánují jídelníček společných obědu na předem zvolené období, sepíší potřebné potraviny a suroviny, které nakoupí. Oběd si uživatelé připravují sami nebo s podporou pracovníka na základě vzájemné dohody.

top