Péče o uživatele

Uživatelé podporujeme v rozhodování o svém životě, naplňování volného času dle svých vlastních představ a zodpovědnosti za svou osobu. Usilujeme o to, aby každý uživatel nejen využíval a rozvíjel svůj potenciál, ale aby si jej co nejdéle udržel.

Našim cílem je, aby uživatelé získávali a udrželi si takové dovedností a schopností, které jim umožní bezpečně bydlet, navazovat a udržovat kontakty s přáteli, rodinou a okolím svého bydliště, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu.

Využití služeb obce

Uživatelé aktivně využívají všech dostupných služeb v obci, jako jsou obchody, holičství, kadeřnictví, opravny, úřady, banku, poštu, lékaře, kostel, knihovnu, sociálně terapeutické dílny Fokus a to s doprovodem nebo v mnoha případech i bez doprovodu pracovníků služby.

Některé služby jsou zajišťovány i mimo město Vítkov jako jsou například sociálně-terapeutické dílny Radost Charita v Opavě a někteří specializovaní lékaři. Výběr je na samotném uživateli.

Neméně důležitou a podstatnou úlohou je účast na kulturních a společenských akcích konaných městy Vítkov, Opava, Budišov nad Budišovkou, Nový Jičín a dalších(divadelní představení, výstavy, trhy, taneční kurz, plesy, přednášky apod.) Těchto akcí se naší uživatelé zúčastňují s podporou pracovníků. Některé tyto akce se již stávají tradicí a uživatelé si je sami začínají hlídat.

Podporujeme telefonický, písemný i osobní kontakt s rodinou a přáteli.

top