Stravovací provoz zabezpečujeme prostřednictvím vlastní kuchyně, ve které připravujeme uživatelům celodenní stravu - čtyři jídla denně s možností výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek.

Podáváme tři hlavní jídla a odpolední svačinu. Diabetikům je podávána navíc dopolední svačina a druhá večeře. Snažíme se o správnou a vyváženou stravu seniorů. Při sestavování jídelníčku a přípravě stravy přihlížíme k požadavkům diabetické a žlučníkové diety. Uživatelé, kteří nemají pohybové problémy, docházejí na stravu do jídelny v budově A, ostatním uživatelům je strava podávaná v jídelnách na každém patře budovy B případně na pokoje.

Uživatelům domova se zvláštním režimem je podávána strava na talířích speciálně upravených pro lidi s demencí.

Nutriční péče

Skladbu jídelních lístků, množství jednotlivých výživových hodnot, stav a teplotu vydávaného jídla konzultujeme pravidelně s nutriční terapeutkou.

Uživatelé, u kterých hrozí riziko vzniku podvýživy, jsou sledováni zdravotním personálem, u každého takového uživatele je jeho výživa nastavena individuálně tak, abychom potřebné živiny zajistili podáním přirozenou cestou.

Mechanicky upravovaná strava

Uživatelům, kteří nemohou jíst běžně upravenou stravu ani mletou stravu,  je jídlo mechanicky upravováno. Jednotlivé části porcí jsou servírovány na speciálních talířích prostřednictvím tabletového systému tak, aby chuť a barva zůstaly zachovány.

Jídelní lístky

Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnkách na chodbách v jednotlivých odděleních tak, aby do nich mohli uživatelé kdykoli nahlédnout.

Uživatelé si mohou stravu za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby odhlásit.
Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
19. 08. 2022 Jídelní lístek 2. týden Stáhnout
27. 10. 2022 test .docx 31 kB Stáhnout
top