Spolupráce s rodinou

Přátelé a rodina našich uživatelů je v našem zařízení vnímána i nadále jako jejich důležitá součást života. Pro spokojený život seniorů v našem zařízení je proto nezbytná psychická a fyzická podpora rodiny a přátel. Velice vítáme zájem podporovat je v soběstačnosti a za zájem při zapojení do péče.

Přátelé a rodina se může spolupodílet na péči o svého blízkého, dohodnout se s pracovníky na možnostech a oblastech péče, na době provádění péče. Pracovníci jim budou nápomocni (oblékání, pomoc při jídle a stravování, koupání, provádění hygieny a péče o vlasy atd.)  

Zapojení rodiny a přátel uživatelů do péče o svého blízkého je dobrovolné a může spočívat v následujících aktivitách:
 

Zapojení do péče o Vašeho blízkého

 • Pomoc při přípravě a nachystání oblečení, pomoc s jeho vrstvením, oblékáním a obutím.
 • Pomoc při podávání stravy, dopomoc s dalším jídlem, uvařením kávy nebo čaje. Můžete být přítomni při stolování.
 • Pomoc při koupání a provádění hygieny, pokud si to individuálně přeje. (Koupání by probíhalo po vzájemné domluvě s pracovníky, Vašim blízkým a jeho rodinou, kdy by se domluvily možné termíny a časy s ohledem na provozní možnosti zařízení.) V případě potřeby budou pracovníci podporou, popř. nápomocni.
 • Je možné odvézt uživatele k jiné kadeřnici či pedikérce mimo zařízení, popř. zajistit po domluvě s uživatelem jejich návštěvu v Domově s Vašim blízkým.
 • Pořízení nákupů (věci osobní potřeby, hygienické potřeby, pochutiny aj.) nebo dopomoc s jejich pořizováním. S nákupem pracovníci rádi poradí.
 • Doprovod uživatele blízkého při venkovním a vnitřním areálu domova.
 • Pomoc při cvičení - např. nácvik chůze.
Podpora uživatele blízkého při soběstačnosti a při sebeobsluze - pokud však některé činnosti zvládne sám, je potřeba jej nechat, ať si je udělá sám. Pokud si rodina či blízcí uživatele nebudou vědět rady, pracovníci jsou jim nápomocni a můžou je požádat o radu nebo pomoc.
 

Doprovod uživatele mimo zařízení

 • Doprovod na lékařská vyšetření, kdy bude mít rodina či blízcí současně možnost se přímo zeptat lékaře na zdr. stav jeho blízkého.
 • Doprovod na procházky, na nákupy, do kostela, do cukrárny, na úřady, na poštu atd.
 • Doprovod  na návštěvy domů, k příbuzným a známým.
 • Pokud nemůže používat své vlastní kompenzační pomůcky, můžeme je zapůjčit.
 

Pomoc při volnočasových aktivitách

 • ​Lze využít naši kulturní místnost, kde je k dispozici počítač s internetem.
 • Lze přinést vlastní literaturu, tiskoviny, objednat předplatné novin a časopisů.
 • Předčítání z knih, časopisů, novin.
 • Hraním společenských her (Člověče, nezlob se!, hry na cvičení paměti ad.). Hry můžeme zapůjčit, ale lze donést i vlastní, které měl uživatel rád.
 • Vzpomínáním spolu s Vašim blízkým, společným věnováním jeho zájmům, prohlížení fotografií ……..
 • Účastí na kulturních a společenských akcí, výletů pořádaných domovem (informace o nich jsou  na nástěnkách).
 

Spolupráci s pracovníky

 • Přinesením, fotografií z jejich života, které se váží k jejich životu před nástupem do zařízení.
 • Přinesením drobných předmětů z jejich života, které měli rádi a které je obklopovali, které používali, se kterými pracovali.
 • Po dohodě s pracovníky lze oslavit se svými blízkými jeho narozeniny a při této příležitosti   využít kulturní místnost a používat rychlovarnou konvici a nádobí.
 • Pomoci zpracovat osobní profil uživatele a tím pommoci při zjišťování jeho potřeb a zvyků vedoucí ke zlepšení jeho kvality života.
 • Lze pobývat se svými blízkými ve všech společenských prostorách nebo opustit areál domova. Návštěvy jsou umožněny neomezeně během celého dne.

Vaše zpětná vazba

 • Předáním informací pracovníkům v případě, že má uživatel bolesti, nebo že se změnil.
 • Pravidelnou komunikací s pracovníky o průběhu služby.
 • Sdělením svých připomínek, podnětů a pochval pracovníkům nebo jejich vhozením do schránek k tomu určených nebo zapsáním do sešitů k tomu určených. Budeme za ně rádi, pomohou ke zkvalitnění služby.
 
Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším, nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás.
top