Rekonstrukce vnitřního osvětlení

20. 09. 2023
Domov Vítkov vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2/2023 s názvem "Rekonstrukce vnitřního osvětlení. 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je rekonstrukce vnitřního osvětlení objektů Domova Vítkov.
Více informací naleznete zde: Výzva k podání nabídky, Příloha č. 1 Projektová dokumentace, Přílohy 2 - 4 Výzvy.
top