Generální oprava jídelního výtahu

05. 05. 2023
Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Generální oprava jídelního výtahu". Více informací naleznete zde: Vysvětlení zadávací dokumentace a příloha č. 1 K výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 1/2023 "Generální oprava jídelního výtahu". Domov Vítkov vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 1/2023 s názvem "Generální oprava jídelního výtahu". 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je generální oprava jídelního výtahu včetně zaškolení obsluhy.
Více informací naleznete zde:  Výzva k podání nabídky a Generální oprava jídelního výtahu - přílohy.
 
top