Příspěvek od zřizovatele

01. 01. 2022

 Druh příspěvku

Výše příspěvku rok 2021 

Výše příspěvku rok 2022

Výše příspěvku rok 2023

Účelová dotace do  investičního fondu

               0 Kč

         1 561 277,45 Kč      

 0 Kč

 Příspěvek na provoz

6 100 000 Kč

2 000 000 Kč

5 500 000 Kč
top