Příspěvek od zřizovatele

01. 01. 2022

 Druh příspěvku

Výše příspěvku rok 2022 

Výše příspěvku rok 2023

Výše příspěvku rok 2024

Účelová dotace do  investičního fondu

1 561 277,45 Kč

         0 Kč      

 0 Kč

 Příspěvek na provoz

2 000 000 Kč

2 500 000 Kč

1 900 000 Kč
top