Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

01. 01. 2022

 Druh služby 

Výše dotace rok 2021   

Výše dotace rok 2022   

Výše dotace rok 2023   

 Domov pro seniory

   8 851 000 Kč

  8 538 000   8 879 000 

 Domov se zvláštním režimem

 10 876 000 Kč

10 826 000 11 475 000

 Chráněné bydlení

   2 601 000 Kč  

   2 974 000  3 152 000
top