Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

01. 01. 2022

 Druh služby 

Výše dotace rok 2022   

Výše dotace rok 2023   

Výše dotace rok 2024   

 Domov pro seniory

   8 538 000 Kč

  8 879 000   8 436 000 

 Domov se zvláštním režimem

 10 826 000 Kč

12 278 000 10 979 000

 Chráněné bydlení

   2 974 000 Kč  

  3 152 000  3 152 000
top