Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

01. 01. 2022

 Druh služby 

Výše dotace rok 2020   

Výše dotace rok 2021   

Výše dotace rok 2022   

 Domov pro seniory

7 163 000 Kč

8 851 000 Kč

 8 538 000

 Domov se zvláštním režimem

8 980 000 Kč

 10 876 000 Kč

10 826 000

 Chráněné bydlení

2 243 000 Kč 

 2 601 000 Kč

2 974 000
top