• "Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody,
  ale krásní staří lidé jsou umělecká díla". J.W. Goethe

logo-msk-white

Domov Vítkov, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

prstynek white

Domov Vítkov

Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče. Domov Vítkov je registrován podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Creative

Cíle domova se zvláštním režimem

 • Udržet, případně zpomalit úbytek schopností uživatele,
 • udržet soběstačnost uživatele,
 • udržovat sociální kontakty s vnějším prostředím a rodinou,
 • vytvářet domácí a bezpečné prostředí uživatelů služby,
 • zabránit upadání do pasivity.
Creative

Cíle domova pro seniory

 • Udržet, případně rozvinout schopnosti uživatele,
 • udržet soběstačnost uživatele,
 • udržovat sociální kontakty s vnějším prostředím a rodinou,
 • vytvářet domácí prostředí uživatelů služby. 
Ideas

Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním naší pobytové služby domova se zvláštním režimem je poskytnout osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí takovou pomoc a podporu, aby mohli bezpečně a důstojně prožít zbytek svého života.

Ideas

Poslání Domova pro seniory

Posláním naší pobytové služby domova pro seniory je poskytnout seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně prožít zbytek svého života.

Zásady poskytované služby

Individuální přistup
- respektování potřeb uživatele a zohledňování 
  jeho schopností a dovedností;

Důvěryhodnost
- všichni zaměstnanci jsou diskrétní
  ve vztahu k uživatelům, jsou vázáni mlčenlivostí;

Zodpovědnost
- zaměstnanci zodpovědně naplňují kroky 
  ke spokojenosti uživatelů;

Bezpečnost
- minimalizace rizik ohrožení zdraví uživatelů
  i pracovníků, tak i škody na majetku při zachování přiměřeného rizika;

Týmová spolupráce ve prospěch uživatele
- propojení zdravotní, sociální a přímé péče
  s podporou managementu;

Profesionalita
- uživatelé služeb mají právo na profesionálně poskytované služby. Podmínkou pro poskytování takových služeb je dostatečná odborná způsobilost pracovníků, její průběžné zvyšování a dodržování Etického kodexu pracovníků; 

Partnerský přístup s respektem ke svobodné vůli
- u uživatelů služby domov se zvláštním režimem respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a schopnostem posoudit případná rizika vyplývající z jejich rozhodnutí;

- u uživatelů služby domov pro seniory respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů, i když s nimi nesdílíme stejný názor. Uživatel se na základě informací o případném riziku může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.


 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Etický kodex

Účelem Etického kodexu je stanovit standardy chování zaměstnanců a informovat jak uživatele, tak i veřejnost o přístupu, který lze od naší služby očekávat. Etický kodex byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v našem Domově Vítkov.
Celý etický kodex najdete zde.

Kontakt

 • Zastavte se u nás:
  Domov Vítkov
  příspěvková organizace
  749 01 Vítkov, Lidická 611
 • Napište nám:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zavolejte nám:
  Tel.: +420 556 312 060 (spojovatel)
  Fax: +420 556 300 030