Chráněné bydlení


Pobytovou službu sociální péče v chráněném bydlení poskytujeme dle § 51, Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších předpisů v platném znění.

Poslání

Posláním naší pobytové sociální služby je umožnit dospělým lidem se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným s životem svých vrstevníků. Služba usiluje o zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a začlenění do společnosti pri zachování důstojných podmínek se zaměřením na individuální přístup.

Cíl

 • zvýšení nebo udržení schopností a dovedeností uživatelů v péči o domácnost a o svou osobu
 • navázání a udržení vztahů uživatelů s přáteli, rodinou a okolím svého bydliště
 • využívání veřejných služeb dle výběru uživatelů
 • pracovní uplatnění uživatelů v produktivním věku na volném nebo chráněném trhu práce nebo práce v sociálně-terapeutických dílnách
 • přechod uživatele do bydlení s nižší mírou podpory

Služba je určena

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením převážně z Moravskoslezského kraje ve věku od 19 let, kteřé potřebují každodenní pomoc jiné osoby, protože nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí.

V chráněném bydlení nejsme schopni poskytovate kvalitní službu osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu věku, snížené soběstačnosti a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzické osoby, nebo mají specifické potřeby z důvodu demence nebo jiných nemocí vyžadujících službu domova se zvláštním režimem, nebo službu domov pro seniory. 

Kapacita je 12 uživatelů.

Nabízené činnosti a úkony

Při poskytování sociální služby chráněného bydlení provádíme tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování -celoroční ubytování ve třech bytech (ve dvoulůžkovém a v jednolůžkových pokojích) v rodinném domě, celoroční ubytování ve dvou třípokojových bytech v panelovém domě
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - podpora a pomoc při hospodaření s financemi a běžným úklidem a údržbou domácnosti, ad.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora při kontaktu s rodinou a přáteli
 • sociálně terapeutické činnosti - adaptace a integrace v zařízení, návštěva terapeutických dílen mimo službu, at.
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostřdkování kontaktu s jinými institucemi, konzultace s odborníky a zajištění odborného vyšetření, atd.

Zásady poskytované služby:

 • Individuální přístup
 • Zásada práv
 • Zásada partnerství
 • Zásada respektování rozhodnutí uživatele

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert