Domov se zvl. režimem

Pobytovou službu sociální péče v domově pro seniory poskytujeme dle § 50, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších předpisů v platném znění.

Poslání

Posláním naší sociální služby domova se zvláštním režimem je poskytování celodenní podpory osobám se stařeckou, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku těchto onemocnění a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzické osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Cíl

 • důstojně žíjící uživatel
 • nezávislý uživatel a své schopnosti využívající uživatel
 • integrovaný uživatel

Služba je určena

Sociální služba je určena osobám převážně z Moravskoslezského kraje ve věku 50 let a více, kteří:

 • mají sníženou soběstačnost způsobenou různými typy demencí,
 • mají chronické duševní onemocnění s hlavní diagnózou demence,
 • nemají ani přes veškerou snahu a podporu rodinných příslušníků a blízkých osob schopnosti zajistit si základní životní a osobní potřeby ve svém domácím prostředí,
 • potřebují pravidelnou pomoc či podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám,
 • nemají možnost zajistit si bezpečí a dostatečnou podporu prostřednictvím terénních či ambulantních a dalších typů sociálních služeb.

V Domově se zvláštním režimem nejsme schopni poskytovat kvalitní službu osobám, které se nenachází v nepříznivé sociální situaci, trpí mentálním postižením nebo duševním onemocněním psychotického charakteru (schizofrenie, poruchy s bludy, bipolární poruchy, afektivní poruchy atp.) bez hlavní diagnozy demence.

Kapacita této sociální služby je 42 uživatelů.

Nabízené činnosti a úkony

 • Celoroční ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního a ošacení včetně žehlení
 • Poskytnutí stravy - celodenní strava odpovídající věku, zásanám racionální výživy a potřebám dietního stravování - 4 jídla a možnost výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek, poradenství a konzultace nutričního terapeuta
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodnou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporucících sociální začleňování osob
 • Sociálně terapeutické činnosti - činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností (např. canisterapie, bazální stimulace, reminiscence, trénování paměti aj.)
 • Aktivizační činnosti - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (oslav narozenin, procházky, posezení aj.), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (chůze, promítání filmů, zpěv, čtení aj.)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při zajišťování osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (základní soicální pradenství aj.)
 • Zdravotní péči v nezbytném rozsahu - na základě rozhodnutí lékaře - aplikace léků, převazy atd.

Zásady poskytovaných služeb

 • Týmová spolupráce ve prospěch uživatele
 • Rovnocenný přístup s respektem ke svobodné vůli
 • Bezpečnost
 • Individuální přístup
 • Profesionalita

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert