Co sebou při nástupu do chráněného bydlení

1.    Ošacení a obuv dle svých zvyklostí a potřeb

2.    Hygienické potřeby dle svých možností a zvyklostí

3.    Zdravotní potřeby

 • seznam užívaných léků
 • léky na období jednoho týdne
 • kompenzační pomůcky
 • soupis všech lékařů, které v současné době navštěvujete

4.    Potřebné doklady

 • platný občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • průkaz ZTP, diabetická průkazka
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • v případě opatrovnictví – rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a Listinu o jmenování opatrovníka

5.    Finanční prostředky

 • dle svých možností k zajištění svých potřeb a zvyklostí na období jednoho měsíce

6.    Ostatní věci dle vlastního uvážení a potřeb

 • věci, které jsou pro Vás důležité (např. fotografie, hodiny, časopisy, hrníčky, rádio, televizor, lednice…)

Po dohodě s vedoucím služby a prostorových možnostech lze sebou vzít další vybavení pokoje a bytu (skříně, postele, komody a jiný drobné vybavení).

Vaše případné dotazy Vám ráda zodpoví sociální pracovnice

 • Mgr. Dominika Marethová, tel. 556 303 694, mobil. 733 612 046.