Přijetí do sociálních služeb Domova Vítkov je možné na základě podané žádosti. Žádost se podává v písemné podobě na formuláři „Žádost o poskytnutí sociální služby“ a příloha „Vyjádření registrujícího praktického lékaře“, který vyplňuje praktický lékař žadatele o službu.

 Formulář pro službu Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem:

Formulář pro službu Chráněné bydlení:

Žádosti včetně příloh jsou také dostupné v tištěné podobě v kanceláři sociální pracovnice či ředitelky zařízení. Sociální pracovnice Vám rády poradí s vyplněním žádosti, případně Vám s vyplněním žádosti pomohou a zodpoví všechny dotazy týkající se života v našich sociálních službách.

Vaše případné dotazy Vám ráda zodpoví sociální pracovnice:

za službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem:

  • Bc. Jana Jankovičová,tel. 556 312 064, mobil 603 339 869
  • Mgr. Veronika Vaníčková, tel. 556 312 085, mobil 733 219 780 
    Volat můžete kdykoliv ve všední dny v době od 8.00 - 13.00 hodin.

za službu chráněné bydlení:

  • Mgr. Dominika Marethová, tel. 556 303 694, mobil 733 612 046.
    Volat můžete kdykoliv ve všední dny v době od 8.00 - 13.00 hodin.