Podání žádosti

     Přijetí do domova je možné na základě podané žádosti. Žádost se podává v písemné podobě na formuláři „Žádost o poskytnutí sociální služby“, který je dostupný v tištěné podobě v kanceláři sociální pracovnice či ředitelky zařízení a v elektronické podobě na těchto stránkách. Součástí této žádosti  je také formulář „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele“, který vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař žadatele o službu.

     Sociální pracovnice Vám ráda poradí s vyplněním žádosti, případně Vám s vyplněním žádosti pomůže a zodpoví všechny dotazy týkající se života v našem domově.

      Je možné, a vždy doporučujeme žadateli, aby naše zařízení navštívil. Během této návštěvy můžeme současně provést sociální šetření včetně vyhotovení záznamu. Na termínu návštěvy se můžete domluvit se sociální pracovnicí.

     Sociální pracovnice si telefonicky dohodne schůzku prioritně vždy s žadatelem (nebo pak s jeho zástupcem). V případě hospitalizace žadatele o sociální službu, je možné dohodnout schůzku také s pověřeným pracovníkem zdravotnického nebo jiného zařízení, ve kterém se žadatel nachází (není-li rodina či jiná blízká osoba a žadatel není schopen sám jednání podstoupit).

     Na této schůzce sociální pracovnice po sdělení základních informací o službě zjišťuje potřeby a požadavky žadatele, jeho představy a „cíle“, kterých by chtěl pomocí naší služby dosáhnout. Současně také zjišťuje důvody a nutnost umístění žadatele v Domově Vítkov.

     Samotné jednání je vedeno s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a možnostem žadatele, je vedeno tak, aby bylo konkrétní, srozumitelné, přizpůsobené ke schopnostem žadatele o službu.

     Po provedeném jednání s žadatelem o sociální službu v Domově Vítkov, je žádost podstoupena k poslednímu projednání, a to v sociální komisi, kterou tvoří v DpS a DzR sociální pracovnice, vedoucí pracovníci přímé péče a vedoucí zdravotnického úseku a ve službě chráněné bydlení vedoucí služby a sociální pracovnice. Žadatel obdrží písemnou odpověď o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů ve lhůtě 30 dnů od data podání žádosti.

     Žadatel vybraný k nástupu je kontaktován sociální pracovnicí a informován o aktuální situaci.

      Vaše případné dotazy Vám ráda zodpoví sociální pracovnice:

za službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem:

  • Bc. Jana Jankovičová, tel. 556 312 064, mobil 603 339 869
  • Mgr. Veronika Vaníčková, tel. 556 312 080, mobil 733 219 780

za službu chráněné bydlení:

  • Bc. Dominika Růčková, tel. 556 303 694, mobil 733 612 046.

Volat můžete kdykoliv ve všední dny v době od 8.00 - 13.00 hodin.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert