Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Domov Vítkov, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 611,Vítkov, 749 01, IČO 71196951 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Domov Vítkov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o kamerových systémech najdete ZDE.

Subjekty údajů, účel zpracování osobních údajů, doba uchovávání osobních údajů:

 • Subjekt údajů: Zaměstnanci
  • Odpovědná osoba za zpracování: mzdová účetní
  • Osobní údaje: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, lokalita, adresa, místo narození
  • Účel zpracování: zákon: zák. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, zák. č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, zák. č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zák. č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění, zák. č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zák. č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
  • Doba uchování: 45 let
  •  Osobní údaje se souhlasem zaměstnance: e-mail, telefon, foto
  •  Účel zpracování se souhlasem: Kontaktování zaměstnance, zpravodaj Domova
  •  Doba uchování: Po dobu platnosti pracovní smlouvy
 • Subjekt údajů: Žadatelé o zaměstnání
  • Odpovědná osoba: mzdová účetní
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, vzdělání, adresa
  • Účel zpracování: Výběrové řízení - předsmluvní jednání
  • Doba uchování: Neuchováváme - skartace
  • Pro více informací klikněte ZDE
 •  Subjekt údajů: Žadatelé o sociální službu
  • Odpovědná osoba: sociální pracovník
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, tel. číslo, e-mail
  • Účel zpracování: Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
  • Kontaktování telefonicky nebo e-mailem.
  • Doba uchování: 3 roky od vyřazení žádosti z evidence
 • Subjekt údajů: Uživatelé sociální služby
  • Odpovědná osoba: sociální pracovník, vedoucí přímé péče, vedoucí oddělení, vedoucí zdravotního úseku
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, titul, adresa, rodinný stav, místo narození, číslo OP, vzdělání, pohlaví.
  • Účel zpracování: Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006Sb.
  • Doba uchování: 10 let od ukončení služby
 • Subjekt údajů: Rodinní příslušníci uživatele sociální služby
  • Odpovědná osoba: sociální pracovník
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon,
  • Účel zpracování: Pomoc u vyřizování žádosti žadatele, informace o zajištění péče žadatele jiné než je trvalé bydliště, u nekomunikujících žadatelů zajištění přijetí do zařízení, oznámení hospitalizace nebo úmrtí
  • Doba uchování: 1 rok od ukončení služby poskytované uživateli služby
 • Subjekt údajů: Dodavatelé - FO
  • Odpovědná osoba: ekonom
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, rodné číslo, telefon, e-mail
  • Účel zpracování: Uzavření smlouvy, fakturace
  • Doba uchování: 5 let
  • Další informace naleznete ZDE
 • Subjekt údajů: Dárci – FO
  • Odpovědná osoba: ekonom
  • Osobní údaje: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
  • Účel zpracování: Uzavření darovací smlouvy
  • Doba uchování: 5 let
  • Další informace naleznete ZDE

Pokud Domov Vítkov, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Domova Vítkov informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k  vašim osobním údajům zpracovávaným Domovem Vítkov
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje
 • zpracovávané Domovem Vítkov jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů Domovem Vítkov, popřípadě požadovat omezení
 • jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domova Vítkov;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Domovu Vítkov;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Domovu Vítkov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jobman s.r.o.,
se sídlem Livornská 449, Praha 10, 109 00,
IČO: 27177726,
doručovací/komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 910 120 377,
datová schránka: tkyd8fz

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert