O nás

Domov Vítkov je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, která poskytuje v souladu s rozhodnutím o registraci tyto sociální služby: 

 • domova pro seniory  - podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (identifikátor služby č. 6550930)
 • domov se zvláštním režimem - podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (identifikátor služby č. 1859580)
 • chráněné bydlení - podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ((identifikátor služby č. 5658374)

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka jmenovaná Radou Moravskoslezského kraje.


Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče a je registrován podle § 78 zákona č  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Poslání domova pro seniory

Posláním naší pobytové služby domova pro seniory je poskytování celodení podpory osobám, kteří z důvodu věku, snížené soběstačnosti a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzick osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Cílem poskytované služby je

 • důstojně žijcí uživatel
 • nezávislý uživatel a své schopnosti využívjící uživatel
 • integrovaný uživatel
 • motivovaný uživatel

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním naší pobytové služby domova se zvláštním režimem je poskytování celodenní podpory osobám se stařeckou, Alzheimerovou chrobou a ostatními typy demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku těchto onemocnění a vysoké závislosti na pravidelné pomoci a péči jiné fyzické osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Cílem poskytované služby je

 • důstojně žijící uživatel
 • nezávislý uživatel a své schopnosti využívající uživatel
 • integrovaný uživatel

Poslání chráněného bydlení

Posláním naší sociální služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným s životem svých vrstevníků. Služba usiluje o zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a začlenění do společnosti při zachování důstojných podmínek se zaměřením na individuální přístup. 

Cílem poskytované služby je

 • zvýšení nebo udržení schopností uživatelů v péči o domácnosti a o svou osobu
 • navázání a udržení vztahů uživatelů s přáteli, rodinou a okolím svého bydliště
 • využívání veřejných služeb dle výběru uživatelů
 • pracovní uplatnění uživatelů v produktivním věku na volném nebo chráněnéém trhu práce nebo práce v sociálně-terapeutických dílnách
 • přechod do bydlení s nižší mírou podpory  

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert