Zdroje financování

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajišěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VÍTKOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce 2020, 2021 a 2022 přiznáno:

PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

 Druh příspěvku

Výše příspěvku rok 2020 

Výše příspěvku rok 2021

Výše příspěvku rok 2022

Účelová dotace do  investičního fondu

               0 Kč

               0 Kč

              1 800 000 Kč

 Příspěvek na provoz

5 900 000 Kč

6 100 000 Kč

2 000 000 Kč

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 Druh služby 

Výše dotace rok 2020   

Výše dotace rok 2021   

Výše dotace rok 2022   

 Domov pro seniory

7 163 000 Kč

8 851 000 Kč

 7 298 000

 Domov se zvláštním režimem

8 980 000 Kč

 10 876 000 Kč

9 098 000

 Chráněné bydlení

2 243 000 Kč 

 2 601 000 Kč

2 574 000

FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ROZPOČTU MĚST A OBCÍ DLE TRVALÉHO POBYTU UŽIVATELŮ ROK 2022:

Název obce                   Celková výše poskytnutého příspěvku 
 Vítkov  60 000 Kč
 Kravaře                                                                    15000 Kč
 Fulnek 24 000 Kč
 Bruntál     0 Kč
Kopřivnice 5 000 Kč
Bílovec 3 000 Kč
Hradec nad Moravicí  0 Kč
Chuchelná 10 000 Kč
Jistebník 5 000 Kč

FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2021 NA PODPORU MIMOŘÁDNÉHO FINANČNÍHO OHODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SUŽBÁCH V SOUVISLOSTI S EPIDEMÍ COVID-19:

domov pro seniory   1 554 917,--
 domov se zvláštním režimem  2 176 471,--
 chráněné bydlení  424 146,--

FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2021 NA FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH PROVOZNÍCH VÝDAJŮ A SANACI VÝPADKŮ PŘÍJMŮ V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM KARANTÉNNÍCH, MIMOŘÁDNÝCH A KRIZOVÝCH OPATŘENÍ:

domov pro seniory  236 899,-- 
 domov se zvláštním režimem 307 940,-- 
 chráněné bydlení   12 752,-- 

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV PRO ROK 2021 NA ÚHRADU NÁKLADŮ NA ZAKOUPENÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ A ÚKONŮ SPOJENÝCH S TESTOVÁNÍM:

domov pro seniory  40 740,-- 
 domov se zvláštním režimem 23 280,-- 
   

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert