Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení návštěvníci,
s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov nařídil hejtman Moravskoslezského kraje zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení. 
Z tohoto důvodu nebudou návštěvy v našem zařízení od 25.5.2020 umožněny. O případné změně Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
Vyjádření hejtmana naleznete zde: https://www.msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni-hejtmana-ivo-vondraka-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-v-dole-darkov-146685/.

Děkuji za pochopení.

Bc. Hana Grodová, ředitelka 

Vážení nejbližší našich uživatelů, jsme moc rádi, že Vás opět můžeme v našem Domově od 25.5.2020 přivítat. S ohledem na ochranu Vašich nejbližších proti zavlečení a šíření virového onemocnění COVID-19 u nás v Domově,  jsou návštěvy možné pouze za splnění podmínek přísných preventivních opatření. Je nezbytné, abyste se vždy před návštěvou seznámili s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM, jehož celé znění naleznete zde.

Základními preventivními opatřeními  jsou:

 • návštěvy jsou možné pouze v čase od 9.00 - 10.30 a 14.00 - 16.30
 • uživatele může navštívit ve stejném čase max. 1 osoba
 • v jeden den je možná návštěva max. 5 uživatelů sl. DpS a max. 5 uživatelů sl. DzR
 • max. délka návštěvy je stanovena na 30 minut
 • je nutná telefonická rezervace data a času návštěvy u vedoucích služeb (telefonní čísla a jména jsou uvedena v Návštěvním řádu)
 • vstup k uživateli je možný POUZE přes recepci (nelze se setkat přímo v zahradě - areálu)
 • vstup bude umožněn až poté co si vydesinfikujete ruce, bude Vám změřena teplota, podepíšete Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nasadíte si plášť, který obdržíte po příchodu (v případě pohybu po budově)
 • po celou dobu návštěvy je nezbytné dodržování vzdálenost 2 metrů od uživatele i ostatních osob
 • budete mít vy i Váš nejbližší po celou dobu návštěvy nasazenou roušku (nebude umožněno jíst, pít, kouřit a jiné činnosti vyžadující sundání roušky)
 • návštěvy budou probíhat primárně venku, pokud to nebude možné, pak v návštěvní místnosti, pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje, pak na pokoji.
 • uživatel NESMÍ vycházet mimo areál Domova
 • je zakázána přítomnost domácího zvířete
 • je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy
 • veškeré přinesené věci je nezbytně nutné předat personálu k desinfekci a k odložení do 3 denní karantény
 • a dodržovat další opatření uvedená v NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDU

 Velice se těšíme na Vaši návštěvu a děkume, že chápete a respektujete tato opatření, jejichž záměrem není Vás a Vaše nejbližší omezovat, ale CHRÁNIT.                                                                                                                                        

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Vážení rodinní příslušníci, nebo nejbližší našich uživatelů,

v souladu s plánem rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb bude v naší organizaci od pondělí 18. 5. 2020 opět umožněno přijímat balíčky.

Vzhledem k nebezpečí epidemie jsme však nuceni v celé organizaci i nadále dodržovat přísná preventivní opatření. Z tohoto důvodu  můžeme balíčky přijímat pouze za dodržování těchto podmínek:

 • Balíček řádně označte:
  - jménem a příjmením osoby, která balíček přinesla
  - jménem a příjmením osoby, které je určen,
 • Balíček předejte v době od 7.00 – 19.00 pracovníkovi recepce k provedení desinfekce, nebo jej můžete zaslat poštou. V případě nepřítomnosti recepčního si prosím telefonicky přivolejte pracovníky na tel. číslech uvedených na vstupních dveřích.
 • Můžeme převzít pouze balíčky, které budou zabaleny v ochranném obalu umožňující provedení desinfekce jejich povrchu (např. igelitové tašce, plastové krabici, boxu aj.). 
 • Tyto věci budou našim uživatelům následně předávány s 3 denním časovým odstupem. 
 • Balíček nesmí obsahovat potraviny, vyžadující skladování v určité teplotě (např. zákusky, chlebíčky, uzeniny aj.), nebo podléhající rychlé zkáze. 
 • Nedoporučujeme Vám do „balíčku“ vkládat cennosti a finanční hotovost.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a pochopení.                         

                                                                                                 Bc. Hana Grodová, ředitelka

20200412 110238V neděli 12.4.2020 jsme v našem Domově provedli prostřednictvím rychlotestů, které nám poskytl Moravskoslezský kraj, testování na výskyt virového onemocnění COVID-19 u všech našich uživatelů. Jsme velice rádi, že výsledek všech námi testovaných uživatelů byl negativní. Zároveň jsme v tento den zahájili i testování našich pracovníků. I zde byly všechny provedené testy s negativním výsledkem. V testování pracovníků budeme i nadále pokračovat dle jejich nástupů na směny, tak, aby byli testováni všichni pracovníci v našem Domově. Věřím, že takto pozitivní zprávy Vám budeme moci přinášet častěji.

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,
ráda bych Vás informovala, že v současné době připravujeme možnost zprostředkovat kontakt našich uživatelů s Vámi, prostřednictvím výpočetních technologií, a to formou videohovorů přes skype, nebo přehrání Vámi natočeného videa.
Pokud máte o tuto možnost zprostřekování kontaktu zájem, obraťte se pro dohodnutí dne a času na sociální pracovnici Mgr. Vendulu Hrubou tel. 733 219 780, která Vám sdělí další informace. Natočená videa můžete již nyní zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo v případě velkého souboru video poslat přes www.uschovna.cz .                     
Bc, Hana Grodová, ředitelka

 

 

 

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert