Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení návštěvníci,
na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 15/2020 ze dne 17.7.2020 bychom Vás  chtěli informovat, že své nejbližší můžete v našem Domově navšívit pouze za těchto podmínek:

- po celou dobu návštěvy se pohybujte v našem zařízení s řádně nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržujte min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu našeho zařízení. 


V rámci ochrany našich uživatelů a personálu Domova, Vás prosíme, abyste toto nařízení dodržovali v kontaktu s uživatelem i v případě opuštění našeho zařízení, či areálu (např. při návštěvě v městě, parku, domácím prostředí aj.).

Prosíme návštěvy, aby do našeho zařízení vstupovali s vlastním respirátorem FFP2. Vzhledem k nutnosti mít zajištěnou zásobu respirátorů pro případnou vlastní potřebu Vám respirátory NEMŮŽEME poskytovat. 

Děkuji za pochopení.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN došlo s účinností od 4.7.2020 k úpravě povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, kdy se tato povinnost VZTAHUJE na všechny osoby v zařízeních sociálních služeb - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem s výjimkou uživatelů sociálních služeb.
V zájmu ochrany zdraví našich uživatelů a aktuální situací s epidemií v Moravskoslezském kraji však i nadále zůstává povinnost mít zakrytá ústa a nos pro všechny osoby v zařízení našich sociálních služeb včetně návštěv a to po celou dobu, kdy se v našem zařízení nacházejí.
Na základě tohoto MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ již nebudeme měřit osobám navštěvujícím uživatele teplotu.

Děkujeme, že respektováním této povinnosti nám pomáháte chránit nás všechny.

Úplné znění  MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ naleznete zde.

Vážení návštěvníci,

abychom vyhověli Vašemu velkému zájmu navštívit své nejbližší, upravili jsme pro Vás od úterka 7.7.2020 pravidla pro návštěvy. Pro zajištění bezpečí a ochrany zdraví našich uživatelů jsme stanovili tato pravidla:

 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají v souladu s ustanovením MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR 16214/2020 – 4/MIN/KAN (dále jen MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ) ve venkovních prostorách zařízení, nebo v místnostech vyčleněné pro tento účel. V případě, že to není možné, probíhají v pokojích uživatelů.

 • Ve stejném čase lze připustit u každého uživatele návštěvu nejvýše 2 osob, kdy je možné z důvodu hodných zvláštního zřetele, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod připustit výjimku (viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ).
   
 • Abychom splnili podmínky uvedené v MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ, vyčlenili jsme maximální počet prostorů pro návštěvy, které nám stavební dispozice uvnitř budovy umožňují. Ve stejném čase je tedy možné využít prostory vyčleněné návštěvám pro nejvíce 9 uživatelů.
   
 • Z důvodu omezeného počtu a kapacity prostorů určených pro návštěvy
  a dodržení povinnosti řádné dezinfekce ploch, jsme nuceni vymezit návštěvní dobu v časech od 9.00 - 11.00 a 13.00- 19.00 .

 • Pro umožnění návštěvy co největšímu počtu uživatelů, zabránění přeplnění kapacit prostorů pro návštěvy a provedení řádné dezinfekce ploch dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ je doba návštěvy probíhající uvnitř budovy omezena na 1 hodinu. V případě, že návštěva probíhá ve venkovních prostorách, je doba návštěvy neomezená.

 • Abychom Vám mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě, nebo zabránili naplnění maximální kapacity místností vyhrazené pro návštěvy, zarezervujte si prosím předem termín a čas návštěvy v pracovní dny od 8:00 - 15:00 telefonicky, nebo osobně
  u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
   
 • Vzhledem k podmínkám určeným MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM viz výše je vstup k uživatelům možný pouze přes recepci a to po splnění těchto podmínek:

  - osobě navštěvující uživatele je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,00 °C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  - provedené desinfekci rukou.
  - provedeném dotazování na symptomy onemocnění COVID – 19, kdy svou přítomnost návštěva zapíše do Evidence návštěv u  recepce, kde podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

 • Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek aj.). Povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu návštěvy se vztahuje i na uživatele (s výjimkou osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální dušení stav neumožňují dodržování tohoto příkazu, viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ).

 • Při pobytu v areálu Domova mohou návštěvy využívat pergoly a místa určená k sezení za předpokladu dodržování rozestupu min. 1,5 metru od ostatních osob pohybujících se ve venkovních prostorách.
   
 • Návštěva v doprovodu domácích zvířat uvnitř budovy není možné.
   
 • Návštěva je povinna v zájmu ochrany zdraví ostatních osob v Domově respektovat výše uvedená opatření. Při nedodržování, nebo porušování těchto preventivních opatření, bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení. 
   
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID, nebo s potvrzenou nákazou. (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
   
 • Návštěva respektuje omezení nebo zákaz návštěv. Tato opatření je oprávněna vydat ředitelka zařízení ze závažných důvodů nebo na příkaz či doporučení příslušných orgánů.
   
 • Návštěvní řád bude měněn, nebo upravován dle aktuální situace šíření koronavirového onemocnění v České republice a ve světě, nebo dle pokynů vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či zřizovatele organizace - Moravskoslezského kraje.

Celé znění pravidel pro návštěvy naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 
  

 

Vážení návštěvníci, s účinnosti 8.6.2020 se povoluje návštěva k jednomu uživateli ve stejném čase v počtu 2 osob. Dále osoby, jejichž návštěvy budou probíhat s uživateli v návštěvní místnosti nemusí mít po dobu návštěvy na sobě oblečený plášť. Ostatní opatření uvedené v návštěvním řádu se nemění. O dalších případných změnách budete informováni prostřednictvím těchto webových stránek. Děkuji za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.          
Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení nejbližší našich uživatelů, bude opět možné od středy 27.5.2020navštívit Vaše nejbližší v našem Domově.

S ohledem na ochranu Vašich nejbližších proti zavlečení a šíření virového onemocnění COVID-19 u nás v Domově,  jsou návštěvy možné pouze za splnění podmínek přísných preventivních opatření. Je nezbytné, abyste se vždy před návštěvou seznámili s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM, jehož celé znění naleznete zde.

Základními preventivními opatřeními  jsou:

 • návštěvy jsou možné pouze v čase od 9.00 - 10.30 a 14.00 - 16.30
 • uživatele může navštívit ve stejném čase max. 1 osoba
 • v jeden den je možná návštěva max. 5 uživatelů sl. DpS a max. 5 uživatelů sl. DzR
 • max. délka návštěvy je stanovena na 30 minut
 • je nutná telefonická rezervace data a času návštěvy u vedoucích služeb (telefonní čísla a jména jsou uvedena v Návštěvním řádu)
 • vstup k uživateli je možný POUZE přes recepci (nelze se setkat přímo v zahradě - areálu)
 • vstup bude umožněn až poté co si vydesinfikujete ruce, bude Vám změřena teplota, podepíšete Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nasadíte si plášť, který obdržíte po příchodu (v případě pohybu po budově)
 • po celou dobu návštěvy je nezbytné dodržování vzdálenost 2 metrů od uživatele i ostatních osob
 • budete mít vy i Váš nejbližší po celou dobu návštěvy nasazenou roušku (nebude umožněno jíst, pít, kouřit a jiné činnosti vyžadující sundání roušky)
 • návštěvy budou probíhat primárně venku, pokud to nebude možné, pak v návštěvní místnosti, pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje, pak na pokoji.
 • je zakázána přítomnost domácího zvířete
 • je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy
 • veškeré přinesené věci je nezbytně nutné předat personálu k desinfekci a k odložení do 3 denní karantény
 • a dodržovat další opatření uvedená v NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDU

 Velice se těšíme na Vaši návštěvu a děkume, že chápete a respektujete tato opatření, jejichž záměrem není Vás a Vaše nejbližší omezovat, ale CHRÁNIT.                                                                                                                                        

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert