Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

dne 18.3.2021 přijala vláda ČR  USNESENÍM č. 297 kizová opatření, kterými od 20.3.2021 doplňuje podmínky pro vykonání návštěvy o skutečnost, že návštěvu v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC tetu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) abslovovoly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT_PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynlo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době do 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu (zdravotních sester) již není možné provádět tento test v našem zařízení. Seznam nejbližích odběrových míst, kde můžete test před vykonáním návštěvy absolvovat naleznete po rozkliknutí tohoto odkazu: Seznam odběrových míst – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Rovněž z ochranných preventivních důvodů nemůžeme akceptovat testy provedené samotestováním. U těchto testů nelze zaručit požadované normy citlivosti testů stanovené MPSV. 

Osoby splňující vechny požadavky mohou vykonat návštěvu za podmínky, že PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY používají (tzn. mají řádně nasazené) osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu - musí být nový, otevřený na recepci před vykonáním návštěvy, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, kterými jsou zejména:

- nepodávat uživateli nic do úst, veškeré přinesené věci pro uživatele včetně potravin, tyto předat pracovníkovi (PSS) do 48 hodinové karantény
- nepohybovat se samovolně po budově
- vyvarovat se osobního kontaktu (neobjímat se, nedotýkat se vzájemně ústy aj.)
- a dodržovat další pokyny poskytovatele uvedené v Pravidlech pro návštěvy, jehož znění naleznete zde:  

Chápu, že tato opatření nejsou pro Vás snadná a je velmi těžké svého blízkého neobjemout, nepolíbit, či mu nedat cokoli "dobrého k jídlu". Chápu, že je i velmi těžké hovořit s nasazeným respirátorem, obzvlášť, když Vám blízcí nerozumí, nebo Vás neslyší. Avšak je potřeba si uvědomit, že hrozba nakažení s vážnými důsledky je velice reálná a tato choroba vážně ohrožuje na zdraví a životě nejen Vaše blízké, ale také ostatní uživatele a zejména personál, bez něhož NELZE službu poskytovat.

Pro vykonání návštěvy si prosím zarezervujte termín a čas u vedoucí oddělení A p. Kukolové na tel. 739 523 798, nebo v její nepřítomnosti p. Konečné na tel. 734 871 028 . V případě, že Vám 
nebudou moci telefon okamžitě zvednout, jakmile to  bude možné, neprodleně Vám zavolají zpět.

Děkuji za pochopení.

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

od pondělí 1.2.2021 můžete opět navštěvovat Vaše blízké v celém Domově.

S podmínkou dodržování platných ustanovení Vlády ČR mohou návštěvu vykonat tyto osoby:

- osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem a doloží o tom doklad. Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu (zdravotních sester) již není možné provádět tento test v našem zařízení. Seznam nejbližích odběrových míst, kde můžete test před vykonáním návštěvy absolvovat naleznete po rozkliknutí tohoto odkazu: Seznam odběrových míst – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)


- osoby, které abslovovaly nejpozději 48 hodin před za
hájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

- osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

- osoby splňující tento požadavek mohou vykonat návštěvu za podmínky, že PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY používají (tzn. mají řádně nasazené) osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu - musí být nový, otevřený na recepci před vykonáním návštěvy, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, kterými jsou zejména:

- nepodávat uživateli nic do úst, veškeré přinesené věci pro uživatele včetně potravin, tyto předat pracovníkovi (PSS) do 48 hodinové karantény
- nepohybovat se samovolně po budově
- vyvarovat se osobního kontaktu (neobjímat se, nedotýkat se vzájemně ústy aj.)

- a dodržovat další pokyny poskytovatele uvedené v Pravidlech pro návštěvy, jehož znění naleznete zde: 

Chápu, že tato opatření nejsou pro Vás snadná a je velmi těžké svého blízkého neobjemout, nepolíbit, či mu nedat cokoli "dobrého k jídlu". Chápu, že je i velmi těžké hovořit s nasazeným respirátorem, obzvlášť, když Vám blízcí nerozumí, nebo Vás neslyší. Avšak je potřeba si uvědomit, že hrozba nakažení s vážnými důsledky je velice reálná a tato choroba vážně ohrožuje na zdraví a životě nejen Vaše blízké, ale také ostatní uživatele a zejména personál, bez něhož NELZE službu poskytovat.

Pro vykonání návštěvy si prosím zarezervujte termín a čas u vedoucí oddělení A p. Kukolové na tel. 739 523 798, nebo v její nepřítomnosti p. Konečné na tel. 734 871 028 . Vzhledem k tomu, že se však stále potýkáme 
s nedostatkem personálu v důsledku onemocnění většího počtu pracovníků COVIDEM-19 , může se stát, že Vám nebudou moci telefon okamžitě zvednout. Jakmile to však bude možné, neprodleně Vám zavolají zpět.

Děkuji za pochopení.

 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení návštěvníci,

vzhledem k rozšíření pokázané nákazy COVID-19 napříč celým Domovemnemůžeme počínaje dnešním dnem tj. od 11.1.2021 umožnit návštěvy všem uživatelům. V celém Domově z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají karanténní opatření. Návštěvy vám opět rádi umožníme v souladu s nařízeními Vlády ČR a KHS, až po skončení těchto opatření.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Vážení návštěvníci,

je nám velice líto, ale vzhledem k pokázané nákaze COVID-19 napříč celou službou domov pro seniory, nemůžeme od pátku 8.1.2021 umožnit návštěvy uživatelům ze všech oddělení A (A1, A2 a A3). Na této službě z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají karanténní opatření. Návštěvy vám opět rádi umožníme v souladu s nařízeními Vlády ČR a KHS, až po skončení těchto opatření.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 Vážené rodiny našich uživatelů,
usnesením Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o změně krizového opatření vláda zrušuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 nařizuje, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu byly splněny podmínky uvedené v daném usnesení.

Z tohoto důvodu jsme upravili pravidla aplikující dané  usnesení Vlády České republiky
 
Na tyto situace nejsme standardně vybaveni, ale věřte, že děláme maximum, které nám současné podmínky povolují.
 Pravidla pro pobyt uživatelů mimo areál Domova v nouzovém stavu
1. Uživatelé zařízení jsou výše uvedeným Usnesením povinni při pohybu mimo areál Domova používat v průběhu pobytu mimo areál Domova   
     respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 
2. O zakoupení respirátorů je možné požádat s předstihem sociální pracovnici dané služby, nebo si jej u sociální pracovnice mohou zakoupit.
 
3. Doporučená doba použití respirátorů výrobci, činí při běžné prevenci nejdéle 4 hodiny. Na pobyt nad 4 hodin je tedy uživatel povinen pořídit si minimálně 2 respirátory podle délky pobytu mimo Domov
 
4. Pracovníci sociálních služeb vedou evidenci uživatelů odcházejících z Domova. Uživatel je povinen za účelem evidence svůj odchod oznámit.
 
5. Abychom mohli včas připravit uživatele na vycházku tak, aby předávání uživatelů rodině a jeho návratu do naší péče nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další uživatele, doporučujeme uživatelům a rodinám předchozí domluvu s vedoucími oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná), které jsou povinny tyto činnosti koordinovat.
 
6. Bezprostředně po návratu je uživatel ubytován v karanténním pokoji. Je-li uživatel ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
 
7. Pro aplikaci Usnesení Vlády, jsme uvolnili maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění karanténních prostor. V celém Domově máme tak k dispozici 2 pokoje. V případě požadavku uživatele na vycházku, musí být toto předem dohodnuto s výše uvedenými pracovníky. Jestliže uživatel pobývá na dvoulůžkovém pokoji a z kapacitních důvodů není volný karanténní, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i jeho spolubydlící. Prosíme tedy o maximální ohleduplnost.
 
8. Třetí den karantény je uživateli proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 4 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Trvá tedy 7 dnů. Testování a karanténa jsou povinné výše uvedeným Usnesením Vlády ČR a je jím podmíněno umožnění vycházky či nepřítomnosti.
 
9. V případě pozitivního testu, oznamujeme tuto skutečnost praktickému lékaři uživatele. Jestliže uživatel bude vykazovat příznaky onemocnění dříve, může být test proveden dříve.
 
Děkujeme, že respektujete tako pravidla. Věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  
 
Ve Vítkově dne 22.12.2020   
                                                                                                                                                        Bc. Hana Grodová, ředitelka
 
Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizových opatření s účinností od 22. prosince 2020 naleznete zde.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert