Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení návštěvníci,

jak jistě víte z veřejně dostupných zdrojů, epidemická situace se v celé České republice zhoršuje a výjimku netvoří ani Moravskoslezský kraj. Tento stav nás bohužel nutí učinit v zájmu ochrany zdraví a života našich uživatelů a personálu preventivní opatření, kterými jsou omezení návštěv u nás v Domově.

Jedním ze zásadních opatření je zavedení rezervačního systému. Před vykonáním návštěvy si prosím zarezervujte den a čas návštěvy na tel. číslech pro návštěvu na odd. A - Dps 739 523 798 p. Kukolová a odd. B - Dzr 734 871 028 p. Konečná. Abychom snížili množství osob v Domově a mohli provést desinfekci prostor, bude možné vykonat návštěvu v max. počtu 2 osob k jednomu uživateli a vykonat ji pouze v časech 10.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin. Doba návštěvy je omezena na max. 1 hodinu, abychom umožnili návštěvu dalším uživatelům.

Mějte po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Ten musí být nový, originál zabalený, nebo viditelně nepoužitý. Pro vykonání návštěvy je potřeba doložit laboratorně potvrzený doklad o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, který není starší 72 hodin, nebo laboratorě potvrzený doklad o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, který není starší  24 hodin.

Dále prosím o dodržování dalších pokynů personálu k preventivním opatřením. Podrobná pravidla pro návštěvy najdete zde.

Děkujeme za respektování našich opatření, pomáháte nám tak chránit Vaše nejbližší.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážené návštěvy,

s účinností od 16.8.2021 se ruší omezení v podobě stanoveného času návštěv. Návštěvy jsou možné vykonávat kdykoliv, po 22.00 hodině po předchozí domluvě. Délka návštěvy na pokojích je neomezená, avšak s respektováním soukromí spolubydlícího. 

Ruší se rovněž omezení v podobě přítomnosti max. 2 osob u jednoho uživatele současně. 

Ostatní opatření zůstávají v neměnné podobě.

Celá pravidla pro návštěvy naleznete zde.

Děkuji a těšíme na na Vaši návštěvu.

Bc. Hana Grodová, ředitelka 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

na základě Mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 9.7.2021 se mění podmínky v předložení národního certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 takto:

 • Vykonání návštěvy je možné po předložení národního certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jenodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Všechna ostatní opatření vztahující se k návštěvám se nemění.

Děkuji za pochopení

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

na základě Mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 8.6.2021 lze doložit pro vykonání návštěv:

 • Potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad.

 • Potvrzení o tom, že zájemce v době 180 dnů od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu přede dnem návštěvy prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 

 • Předložení národního certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jenodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dále je možné vykonat návštěvu také na základě potvrzení, nebo čestného prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců, nebo doklad o testování ve škole, nebo školském zařízení od kterého uplynulo nejdéle 72 hodin.

Rovněž je možné absolvovat na místě preventivní antigenní testování vlastním testem  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

Stále platí nažízení, že osoba navštěvující uživatele může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest  respirátor FFP2.

Všechna ostatní režimová opatření zůstávají beze změn.

Děkujeme, že dodržujete všechna preventivní opatření.

Bc. Hana Grodová
ředitelka

 

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

 s účinností od 25.5.2021 jsme změnili dle platného nařízení MZ ČR pravidla pro návštěvy takto: 

 • Návštěvu je možné vykonat v čase od 8.30 – 11.00 a od 13.00 – 17.00 hod.

 • Návštěva je možná pouze po absolvováníPOC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad.

 • Návštěva bez testu je možná, pokud zájemce v době 180 dnů od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu přede dnem návštěvy prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19a doloží o tom doklad.

 • Návštěva je dále možná po předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
  od aplikace dávky očkovací látky v případě jenodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 • Současně mohou vykonat návštěvu k jednomu uživateli max. 2 osoby.
 • Pokud je to možné, upřednostňujeme pro vykonání návštěvy venkovní prostory s dodržováním rozestupů 2 m od ostatních osob. Délka návštěvy ve vnitřních prostorách je s ohledem na bezpečnost uživatelů omezena na max. 1 hodinu, ve venkovních prostorách není délka návštěvy omezena.
 • Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu. Respirátor musí být nový, originál zabalený, nebo viditelně nenošený.
 • U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni k vyplnění Čestného prohlášení v Evidenci návštěv o tom, že jste v poslední době nepřišel do styku s COVID pozitivní osobou. Pokud Vaše teplota bude přesahovat 37,0 °C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.

Návštěvy již nemusíte předem rezervovat, prosíme však o dodržování stanovených časů návštěv a výše uvedených opatřeních, která nám pomáhají chránit Vaše nejbližší.

Děkujeme.

Celá pravidla pro návštěvy naleznete zde.

Vyhotovila dne: 25.5.2021

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert