Chráněné bydlení


Pobytovou službu sociální péče v chráněném bydlení poskytujeme dle § 51, Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších předpisů v platném znění.

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením z Moravskoslezského krajeve věku od 19 let, kteří potřebují každodenní pomoc jiné osoby, protože nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí.

Služba není určena lidem

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup
 • zrakově a sluchově postiženým
 • zájemce vyžaduje stálou 24 hodinovou podporu (v noci pouze pohotovost)
 • závislost na alkoholu nebo jiné návykové látce by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • chování zájemce by z důvodu zdravotního postižení (např. duševní poruchy, agresivity atd.) závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

Kapacita je 12 uživatelů.

Nabízené činnosti a úkony

Při poskytování sociální služby chráněného bydlení provádíme tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Nabízené fakultativní služby
 • telefonní hovory (mobilní telefon)

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert