Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

 Vážení návštěvníci,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, se zákaz návštěv v našich službách domov pro seniory a domov se zvláštním režimem nevztahuje na "osoby, které se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přitomnosti antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento poždavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodiny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu veru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, teré v době 90 dnů přede dnem návtěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splnující tento požadavek může vykonat návtěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele".

V SOUČASNÉ DOBĚ NEMÁME K DISPOZCI BLIŽŠÍ INFORMACE KE ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ A FORMĚ ÚHRAD ZA PROVEDENÉ TESTY. JAKMILE JE ZE STRANY MPSV OBDRŽÍME, BUDEME VÁS NEPRODLENĚ INFORMOVAT.
Děkuji za pochopení Bc. Grodová H., ředitelka

S přihlédnutím k současnému vývoji jsme základě § 15 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, stanovili pro zajištění bezpečí a ochrany života a zdraví našich uživatelů a personálu proti onemocnění virovou nákazou COVID-19  tato níže uvedená pravidla pro návštěvy: 

 • Návštěva je umožněna poté, co se osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin, nebo absolvovala vlastní PCR vyšetření s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin  a doloží o tom doklad, nebo v době 90 dnů prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • Výjimky z návštěv z důvodu psychického stavu a sociální situace ještě před vykonáním návštěvy posuzuje s uživatelem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky Domova, nebo praktický lékař, případně psychiatr a psycholog uživatele. Výjimku následně potvrzuje ředitelka Domova a vztahuje se na ni podmínka bodu výše.
 •  Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, nebo v místnostech vyčleněné pro tento účel. V případě, že to není možné z důvodu zdravotního stavu uživatele, probíhají na pokojích uživatelů.
 • Z důvodu prováděných následných ochranných opatřeních (dezinfekce prostor, větrání, úklid aj.) a v návaznosti na personální zajištění, je možné návštěvy vykonat denně v časech od 10.00, od 14.00 a od 15.00 (výjimku tvoří návštěvy u uživatelů v terminálním stadiu, zde je možné vykonat návštěvu po dohodě s níže uvedenými kontaktními osobami Domova i v jiný čas).
 •  Ve stejném čase lze při současnému vývoji epidemiologické situace umožnit u každého uživatele návštěvu 1 osoby, kdy je možné z důvodu hodných zřetele, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, připustit výjimku.
 • Abychom co nejvíce ochránili naše uživatele a pečující personál, uvolnili jsme maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění samostatných oddělený prostor. V jeden den jsme za současné situace uvnitř budovy schopni umožnit návštěvu ve stejném čase max. 4 uživatelům Domova a délka návštěvy je stanovena na max. 30 minut.
 • Abychom Vám mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě, nebo zabránili naplnění maximální kapacity místností vyhrazené pro návštěvy, zarezervujte si prosím předem termín a čas návštěvy v pracovní dny od 8:00 – 15:00 telefonicky, nebo osobně u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
 • Vstup k uživatelům je z důvodu zajištění bezpečí a ochrany života a zdraví našich uživatelů možný pouze přes recepci, a to po splnění těchto podmínek:
  - Osobě navštěvující uživatele je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37.00 °C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele. 

  - Provedené desinfekci rukou.
  - Provedeném dotazování na symptomy onemocnění COVID-19, kdy svou přítomnost návštěva zapíše do Evidence návštěv u recepce, kde podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 •  Návštěva bude mít nepřetržitě po celou dobu návštěvy nasazenou vlastní bariérovou ochranu nosu a úst ve formě respirátoru FFP2 nebo KN95. Dále bude mít po celou dobu návštěvy oblečený návštěvnický plášť, který po odchodu vhodí do nádoby u recepce. Uživatelům je v zájmu ochrany zdraví a života, doporučeno mít po dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst.
 • Z důvodu ochrany života a zdraví našich uživatelů žádáme návštěvy, aby po dobu návštěvy nepodávali uživatelům do úst žádné potraviny. Rádi jim přinesené potraviny předáme.
 • Veškeré přinesené věci určené uživateli (např. potraviny, drogerie, oděvy, dárky aj.) předá návštěva personálu k provedení desinfekce. Je možné převzít pouze balíčky, které budou zabaleny v ochranném obalu (např. igelitové tašce, plastové krabici) umožňující provedení desinfekce jejich povrchu. Tyto věci budou uživatelům předávány s 2 denním časovým odstupem. Povoleny jsou pouze potraviny či vánoční cukroví trvanlivého charakteru, nikoliv potraviny, vyžadující skladování v určité teplotě, nebo podléhající rychlé zkáze (např. zákusky, chlebíčky, uzeniny aj.). Nedoporučujeme do „balíčku“ vkládat cennosti a finanční hotovost.
 •  Při pobytu v areálu Domova mohou návštěvy využívat pergoly a místa určená k sezení za předpokladu dodržování rozestupu min. 2 m od ostatních osob pohybujících se ve venkovních prostorách.
 • Pro návštěvy jsou vyhrazeny pouze toalety určené pro návštěvy ve vestibulu.
 • Návštěvy v doprovodu domácích zvířat není možné.
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID-19, nebo s potvrzenou nákazou (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Pravidla pro návštěvy budou měněna, nebo upravovány dle aktuální situace šíření onemocnění COVID-19 v České republice a ve světě, nebo dle pokynů Vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či zřizovatele organizace – Moravskoslezského kraje.

Děkujeme, že plně respektujete výše uvedená pravidla a věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  

Celé znění pravidel pro návštěvy naleznete zde.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert