O nás

Domov Vítkov je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, která poskytuje v souladu s rozhodnutím o registraci tyto sociální služby: 

 • domova pro seniory  - podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (identifikátor služby č. 6550930)
 • domov se zvláštním režimem - podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (identifikátor služby č. 1859580)
 • chráněné bydlení - podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ((identifikátor služby č. 5658374)

Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka jmenovaná Radou Moravskoslezského kraje.


Domov Vítkov, příspěvková organizace, je zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče a je registrován podle § 78 zákona č  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů jako poskytovatel sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.

Poslání domova pro seniory

Posláním naší pobytové služby domova pro seniory je poskytnout seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně prožít zbytek svého života.

Cílem poskytované služby je

 • udržet, případně rozvinout schopnosti uživatele
 • udržet soběstačnost uživatele
 • udržovat sociální kontakty s vnějším prostředím a rodinou
 • vytvářet domácí prostředí uživatelů služby

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním naší pobytové služby domova se zvláštním režimem je poskytnout osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí takovou pomoc a podporu, aby mohli bezpečně a důstojně prožít zbytek svého života.

Cílem poskytované služby je

 • udržet, případně zpomalit schopností uživatele
 • udržet soběstačnost uživatele
 • udržovat sociální kontakty s vnějším prostředím a rodinou
 • vytvářet domácí prostředí a bezpečné prostředí uživatelů služby
 • zabránit upadání do pasivity

Poslání chráněného bydlení

Posláním naší sociální služby chráněné bydlení je umožnit osobám se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným s životem svých vrstevníků.

Cílem poskytované služby je

 • začlenění uživatele do běžného života v přirozeném prostředí
 • samostatnost, nezávislost, individuální přístup
 • získávání a udržení dovedností, které jim umožní bezpečně bydlet
 • udržet sociální kontakty s rodinou, přáteli a okolím svého bydliště
 • uplatnění využívání volného času ze strany uživatele služby
 • přechod do služby s nižší mírou podpory nebo do samostatného bydlení

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert