Pravidly společného soužití informujeme naše uživatele a veřejnost o poskytovaných sociálních službách. Jsou v nich definována vnitřní pravidla, pravidla zajišťující kvalitní společné soužití obyvatel.  Slouží k zachování dobrých mezilidských vztahů všech, kteří žijí a pracují v tomto zařízení i těch, kteří jej navštěvují. Pravidla společného soužití nejsou omezující či restriktivní předpis, jeho záměrem je vymezit určitá pravidla vnitřního chodu zařízení – práv a povinností všech stran tak, aby nebyla porušována práva, osobní cíle, zájmy, důstojnost a bezpečnost jak uživatelů, zaměstnanců, tak i dle příslušných ustanovení ostatních osob, které navštíví naše zařízení.

Pravidla společného soužití tvoří samostatnou přílohu Smlouvy o poskytování sociální služby.

Pravidla společného soužití naleznete zde.