Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

 s účinností od 19.5.2021 jsme změnili pravidla pro návštěvy takto: 

  • Návštěvu je možné vykonat v čase od 8.30 – 11.00 a od 13.00 – 17.00 hod.
  • Návštěva je možná pouze po absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem. Tento test nebo vyšetření nesmí být starší 48 hodin a zájemce o návštěvu je povinen doložit o tom doklad.
  • Návštěva bez testu je možná, pokud zájemce v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19a doloží o tom doklad.
  • Návštěva je dále možná po předložení certifikátu MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • Abychom mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě apod., předem si telefonicky domluvte termín návštěvy v pracovní dny od 8:00 – 15:00 u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
  • Současně mohou vykonat návštěvu k jednomu uživateli max. 2 osoby.
  • Pokud je to možné, upřednostňujeme pro vykonání návštěvy venkovní prostory s dodržováním rozestupů 2 m od ostatních osob. Délka návštěvy ve vnitřních prostorách je s ohledem na bezpečnost uživatelů omezena na max. 1 hodinu, ve venkovních prostorách není délka návštěvy omezena.
  • Při vstupu do Domova si vydezinfikujte ruce a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu. Respirátor musí být nový, originál zabalený, nebo viditelně nenošený.
  • U recepce Vám rovněž bude změřena teplota a budete vyzváni k vyplnění Čestného prohlášení v Evidenci návštěv o tom, že jste v poslední době nepřišel do styku s COVID pozitivní osobou. Pokud Vaše teplota bude přesahovat 37,0 °C nebo pokud budou zjištěny jiné příznaky nemoci COVID-19, nebude návštěva povolena.

Děkujeme, že nám respektováním pravidel pro návštěvy pomáháte chránit naše uživatele.

Celá pravidla pro návštěvy naleznete zde.

Vyhotovila dne: 17.5.2021

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

jsme si vědomi toho, že omezení návštěv Vašich blízkých trvá již dlouhou dobu a děkujeme za Vaše pochopení. Velice rádi Vám chceme umožnit návštěvy bez větších omezení a v současné době připravujeme  úpravu pravidel pro návštěvy tak, abychom co nejvíce zmírnili daná ochranná opatření. Jejich uvolnění však vzhledem k vývoji epidemie na Vítkovsku, která má bohužel vzestupnou tendenci a v současné době je situace ve Vítkově nejhorší na Opavsku, plánujeme jejich zmírnění od středy 19.5.2021.

O změně pravidel Vás budeme a těchto stránkách včas informovat.

Děkuji za pochopení.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 PRAVIDLA PRO VYCHÁZKY UŽIVATELŮ

Mimořádné opatření MZ ČR č. 14599/2021-1 z 6. dubna 2021 bylo zrušeno, tudíž vycházky uživatelů mimo zařízení nejsou ničím limitovány. Uživatel během vycházky musí jen dodržovat všechna platná epidemiologická opatření pro pohyb venku, tj. nošení respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 v uzavřených prostorách atd.

Hledáme kolegy/ně do naše týmu, na pracovní pozici:

Finanční účetní.  Podrobnosti o výběrovém řízení najdete v přiloženém souboru. Pdf.

Pracovník přímé obslužné péče. Podrobnosti o pracovním místě najdete v přiloženém souboru. Pdf.

 

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů,

dne 18.3.2021 přijala vláda ČR  USNESENÍM č. 297 kizová opatření, kterými od 20.3.2021 doplňuje podmínky pro vykonání návštěvy o skutečnost, že návštěvu v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC tetu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) abslovovoly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT_PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynlo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době do 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Vzhledem k nedostatku zdravotnického personálu (zdravotních sester) již není možné provádět tento test v našem zařízení. Seznam nejbližích odběrových míst, kde můžete test před vykonáním návštěvy absolvovat naleznete po rozkliknutí tohoto odkazu: Seznam odběrových míst – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)

Rovněž z ochranných preventivních důvodů nemůžeme akceptovat testy provedené samotestováním. U těchto testů nelze zaručit požadované normy citlivosti testů stanovené MPSV. 

Osoby splňující vechny požadavky mohou vykonat návštěvu za podmínky, že PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY používají (tzn. mají řádně nasazené) osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu - musí být nový, otevřený na recepci před vykonáním návštěvy, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele, kterými jsou zejména:

- nepodávat uživateli nic do úst, veškeré přinesené věci pro uživatele včetně potravin, tyto předat pracovníkovi (PSS) do 48 hodinové karantény
- nepohybovat se samovolně po budově
- vyvarovat se osobního kontaktu (neobjímat se, nedotýkat se vzájemně ústy aj.)
- a dodržovat další pokyny poskytovatele uvedené v Pravidlech pro návštěvy, jehož znění naleznete zde:  

Chápu, že tato opatření nejsou pro Vás snadná a je velmi těžké svého blízkého neobjemout, nepolíbit, či mu nedat cokoli "dobrého k jídlu". Chápu, že je i velmi těžké hovořit s nasazeným respirátorem, obzvlášť, když Vám blízcí nerozumí, nebo Vás neslyší. Avšak je potřeba si uvědomit, že hrozba nakažení s vážnými důsledky je velice reálná a tato choroba vážně ohrožuje na zdraví a životě nejen Vaše blízké, ale také ostatní uživatele a zejména personál, bez něhož NELZE službu poskytovat.

Pro vykonání návštěvy si prosím zarezervujte termín a čas u vedoucí oddělení A p. Kukolové na tel. 739 523 798, nebo v její nepřítomnosti p. Konečné na tel. 734 871 028 . V případě, že Vám 
nebudou moci telefon okamžitě zvednout, jakmile to  bude možné, neprodleně Vám zavolají zpět.

Děkuji za pochopení.

 

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert