Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení návštěvníci,

abychom vyhověli Vašemu velkému zájmu navštívit své nejbližší, upravili jsme pro Vás od úterka 7.7.2020 pravidla pro návštěvy. Pro zajištění bezpečí a ochrany zdraví našich uživatelů jsme stanovili tato pravidla:

 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají v souladu s ustanovením MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR 16214/2020 – 4/MIN/KAN (dále jen MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ) ve venkovních prostorách zařízení, nebo v místnostech vyčleněné pro tento účel. V případě, že to není možné, probíhají v pokojích uživatelů.

 • Ve stejném čase lze připustit u každého uživatele návštěvu nejvýše 2 osob, kdy je možné z důvodu hodných zvláštního zřetele, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod připustit výjimku (viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ).
   
 • Abychom splnili podmínky uvedené v MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ, vyčlenili jsme maximální počet prostorů pro návštěvy, které nám stavební dispozice uvnitř budovy umožňují. Ve stejném čase je tedy možné využít prostory vyčleněné návštěvám pro nejvíce 9 uživatelů.
   
 • Z důvodu omezeného počtu a kapacity prostorů určených pro návštěvy
  a dodržení povinnosti řádné dezinfekce ploch, jsme nuceni vymezit návštěvní dobu v časech od 9.00 - 11.00 a 13.00- 19.00 .

 • Pro umožnění návštěvy co největšímu počtu uživatelů, zabránění přeplnění kapacit prostorů pro návštěvy a provedení řádné dezinfekce ploch dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ je doba návštěvy probíhající uvnitř budovy omezena na 1 hodinu. V případě, že návštěva probíhá ve venkovních prostorách, je doba návštěvy neomezená.

 • Abychom Vám mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě, nebo zabránili naplnění maximální kapacity místností vyhrazené pro návštěvy, zarezervujte si prosím předem termín a čas návštěvy v pracovní dny od 8:00 - 15:00 telefonicky, nebo osobně
  u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
   
 • Vzhledem k podmínkám určeným MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM viz výše je vstup k uživatelům možný pouze přes recepci a to po splnění těchto podmínek:

  - osobě navštěvující uživatele je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,00 °C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  - provedené desinfekci rukou.
  - provedeném dotazování na symptomy onemocnění COVID – 19, kdy svou přítomnost návštěva zapíše do Evidence návštěv u  recepce, kde podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

 • Návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek aj.). Povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu návštěvy se vztahuje i na uživatele (s výjimkou osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální dušení stav neumožňují dodržování tohoto příkazu, viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ).

 • Při pobytu v areálu Domova mohou návštěvy využívat pergoly a místa určená k sezení za předpokladu dodržování rozestupu min. 1,5 metru od ostatních osob pohybujících se ve venkovních prostorách.
   
 • Návštěva v doprovodu domácích zvířat uvnitř budovy není možné.
   
 • Návštěva je povinna v zájmu ochrany zdraví ostatních osob v Domově respektovat výše uvedená opatření. Při nedodržování, nebo porušování těchto preventivních opatření, bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení. 
   
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID, nebo s potvrzenou nákazou. (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
   
 • Návštěva respektuje omezení nebo zákaz návštěv. Tato opatření je oprávněna vydat ředitelka zařízení ze závažných důvodů nebo na příkaz či doporučení příslušných orgánů.
   
 • Návštěvní řád bude měněn, nebo upravován dle aktuální situace šíření koronavirového onemocnění v České republice a ve světě, nebo dle pokynů vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či zřizovatele organizace - Moravskoslezského kraje.

Celé znění pravidel pro návštěvy naleznete zde.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 
  

 

Vážení návštěvníci, s účinnosti 8.6.2020 se povoluje návštěva k jednomu uživateli ve stejném čase v počtu 2 osob. Dále osoby, jejichž návštěvy budou probíhat s uživateli v návštěvní místnosti nemusí mít po dobu návštěvy na sobě oblečený plášť. Ostatní opatření uvedené v návštěvním řádu se nemění. O dalších případných změnách budete informováni prostřednictvím těchto webových stránek. Děkuji za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.          
Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení nejbližší našich uživatelů, bude opět možné od středy 27.5.2020navštívit Vaše nejbližší v našem Domově.

S ohledem na ochranu Vašich nejbližších proti zavlečení a šíření virového onemocnění COVID-19 u nás v Domově,  jsou návštěvy možné pouze za splnění podmínek přísných preventivních opatření. Je nezbytné, abyste se vždy před návštěvou seznámili s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM, jehož celé znění naleznete zde.

Základními preventivními opatřeními  jsou:

 • návštěvy jsou možné pouze v čase od 9.00 - 10.30 a 14.00 - 16.30
 • uživatele může navštívit ve stejném čase max. 1 osoba
 • v jeden den je možná návštěva max. 5 uživatelů sl. DpS a max. 5 uživatelů sl. DzR
 • max. délka návštěvy je stanovena na 30 minut
 • je nutná telefonická rezervace data a času návštěvy u vedoucích služeb (telefonní čísla a jména jsou uvedena v Návštěvním řádu)
 • vstup k uživateli je možný POUZE přes recepci (nelze se setkat přímo v zahradě - areálu)
 • vstup bude umožněn až poté co si vydesinfikujete ruce, bude Vám změřena teplota, podepíšete Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nasadíte si plášť, který obdržíte po příchodu (v případě pohybu po budově)
 • po celou dobu návštěvy je nezbytné dodržování vzdálenost 2 metrů od uživatele i ostatních osob
 • budete mít vy i Váš nejbližší po celou dobu návštěvy nasazenou roušku (nebude umožněno jíst, pít, kouřit a jiné činnosti vyžadující sundání roušky)
 • návštěvy budou probíhat primárně venku, pokud to nebude možné, pak v návštěvní místnosti, pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje, pak na pokoji.
 • je zakázána přítomnost domácího zvířete
 • je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy
 • veškeré přinesené věci je nezbytně nutné předat personálu k desinfekci a k odložení do 3 denní karantény
 • a dodržovat další opatření uvedená v NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDU

 Velice se těšíme na Vaši návštěvu a děkume, že chápete a respektujete tato opatření, jejichž záměrem není Vás a Vaše nejbližší omezovat, ale CHRÁNIT.                                                                                                                                        

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení návštěvníci,
s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Dole Darkov nařídil hejtman Moravskoslezského kraje zákaz návštěv v krajských zařízeních zdravotní a sociální péče. Tento zákaz platí v organizacích Moravskoslezského kraje, jako jsou nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení. 
Z tohoto důvodu nebudou návštěvy v našem zařízení od 25.5.2020 umožněny. O případné změně Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
Vyjádření hejtmana naleznete zde: https://www.msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni-hejtmana-ivo-vondraka-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-v-dole-darkov-146685/.

Děkuji za pochopení.

Bc. Hana Grodová, ředitelka 

Vážení nejbližší našich uživatelů, jsme moc rádi, že Vás opět můžeme v našem Domově od 25.5.2020 přivítat. S ohledem na ochranu Vašich nejbližších proti zavlečení a šíření virového onemocnění COVID-19 u nás v Domově,  jsou návštěvy možné pouze za splnění podmínek přísných preventivních opatření. Je nezbytné, abyste se vždy před návštěvou seznámili s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM, jehož celé znění naleznete zde.

Základními preventivními opatřeními  jsou:

 • návštěvy jsou možné pouze v čase od 9.00 - 10.30 a 14.00 - 16.30
 • uživatele může navštívit ve stejném čase max. 1 osoba
 • v jeden den je možná návštěva max. 5 uživatelů sl. DpS a max. 5 uživatelů sl. DzR
 • max. délka návštěvy je stanovena na 30 minut
 • je nutná telefonická rezervace data a času návštěvy u vedoucích služeb (telefonní čísla a jména jsou uvedena v Návštěvním řádu)
 • vstup k uživateli je možný POUZE přes recepci (nelze se setkat přímo v zahradě - areálu)
 • vstup bude umožněn až poté co si vydesinfikujete ruce, bude Vám změřena teplota, podepíšete Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a nasadíte si plášť, který obdržíte po příchodu (v případě pohybu po budově)
 • po celou dobu návštěvy je nezbytné dodržování vzdálenost 2 metrů od uživatele i ostatních osob
 • budete mít vy i Váš nejbližší po celou dobu návštěvy nasazenou roušku (nebude umožněno jíst, pít, kouřit a jiné činnosti vyžadující sundání roušky)
 • návštěvy budou probíhat primárně venku, pokud to nebude možné, pak v návštěvní místnosti, pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje, pak na pokoji.
 • uživatel NESMÍ vycházet mimo areál Domova
 • je zakázána přítomnost domácího zvířete
 • je zakázáno používat jiné toalety než toaletu vyhrazenou pro návštěvy
 • veškeré přinesené věci je nezbytně nutné předat personálu k desinfekci a k odložení do 3 denní karantény
 • a dodržovat další opatření uvedená v NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDU

 Velice se těšíme na Vaši návštěvu a děkume, že chápete a respektujete tato opatření, jejichž záměrem není Vás a Vaše nejbližší omezovat, ale CHRÁNIT.                                                                                                                                        

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert