Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Od pátku 9.10.2020 je vyhlášen do odvolání ve službách domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ZÁKAZ NÁVŠTĚV .

Na základě Unesení vlády ČR č. 998 ze dne 8.10.2020 je od 9.10.2020 do odvolání ve službách domov se zvláštním režimem a domov pro senory vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Výjimku s lužeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem tvoří dle tohto usneseni uživatelé:

 • nezletilí
 • s omezenou svéprávností
 • se zdravotním postižením
 • pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Pro návtěvy uživatelů, na které se vztahuje výjimka ze zákazu jsme stanovili pravidla, které naleznete zde.

Rádi Vám také zprostředkujeme kontakt s Vašimi příbuznými prostřednictvím výpočetních technologií, a to formou videohovorů přes skype, nebo přehráním Vámi natočeného videa.

V případě zájmu, předem prosím kontaktujte k dohodnutí dne a času sociální pracovnici domova se zvláštním režimem Mgr. Vendulu Hrubou tel. 733 219 780, nebo domova pro seniory Bc. Janu Jankovičovou tel.  603 339 869 které Vám sdělí další informace.

Natočená videa můžete zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v případě velkého souboru video poslat přes www.uschovna.cz .            

Věřím, že společnými silami situaci úspěšně zvládneme. 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Vážení návštěvníci,

s přihlédnutím k současnému vývoji a stoupajícího počtu osob s virovým onemocněním COVID - 19, upravili jsmena základě § 15 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, pro zajištění bezpečí a ochrany života a zdraví našich uživatelů a personálu proti onemocnění virovou nákazou COVID-19  tato níže uvedená pravidla pro návštěvy: 

 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají v souladu s ustanovením platného MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZČR ve venkovních prostorách zařízení, nebo v místnostech vyčleněné pro tento účel. V případě, že to není možné, probíhají na pokojích uživatelů.
 • Ve stejném čase lze s při současnému vývoji epidemiologické situace umožnit u každého uživatele návštěvu 1 osoby, kdy je možné z důvodu hodných zřetele, např. navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, připustit výjimku (viz platné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ).
 • Abychom co nejvíce ochránili naše uživatele a pečující personál, uvolnili jsme maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění samostatných oddělený prostor. V jeden den jsme za současné situace uvnitř budovy schopni umožnit návštěvu uvnitř budovy ve stejném čase max. 2 uživatelům služby a délka návštěvy uvnitř budovy je stanovena na max. 1 hodinu. Ostatní návštěvy mohou probíhat po max. dobu 1 hodiny pouze ve venkovních prostorách.    
 • Abychom Vám mohli zajistit vhodné podmínky pro návštěvu, připravit uživatele k návštěvě, nebo zabránili naplnění maximální kapacity místností vyhrazené pro návštěvy, zarezervujte si prosím předem termín a čas návštěvy v pracovní dny od 8:00 – 15:00 telefonicky, nebo osobně u vedoucích oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná).
 • Vzhledem k podmínkám určeným MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM je vstup k uživatelům možný pouze přes recepci a to po splnění těchto podmínek:
  - Osobě navštěvující uživatele je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37.00 °C, nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  - Provedené desinfekci rukou.
  - Provedeném dotazování na symptomy onemocnění COVID-19, kdy svou přítomnost návštěva zapíše do Evidence návštěv u recepce, kde podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Návštěva bude mít nepřetržitě po celou dobu návštěvy nasazenou bariérovou ochranu nosu a úst (rouška respirátor, šátek aj.). Uživatelům je v zájmu ochrany zdraví a života, doporučeno stejné opatření.
 • Při pobytu v areálu Domova mohou návštěvy využívat pergoly a místa určená k sezení za předpokladu dodržování rozestupu min. 2 m od ostatních osob pohybujících se ve venkovních prostorách.
 • Pro návštěvy jsou vyhrazeny pouze toalety určené pro návštěvy ve vestibulu.
 • Návštěvy v doprovodu domácích zvířat není možné.
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID-19, nebo s potvrzenou nákazou (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Pravidla pro návštěvy budou měněny, nebo upravovány dle aktuální situace šíření onemocnění COVID-19 v České republice a ve světě, nebo dle pokynů vlády a jejich ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí), Krajské hygienické stanice, či  zřizovatele organizace - Moravskoslezského kraje.

Děkujeme, že plně respektujete výše uvedená pravidla a věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  

Celé znění pravidel pro návštěvy naleznete zde.

Ve Vítkově dne 18.9.2020
Bc. Hana  Grodová, ředitelka

V záložce Projekty a veřejné zakázky byly zveřejněny informace k veřejné zakázce Dopolnění technologie kuchyně.

Vážení návštěvníci,
na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 16/2020 ze dne 23.7.2020 bychom Vás  chtěli informovat, že během návštěv již není od 24.7.2020 povinností mít dýchací cesty chráněny pouze respirátorem FFP2, ale jakoukoliv jinou ochrannou dýchacích cest (rouška, štátek, respirátor, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření katének a to ve všech prostorách našeho zařízení.

Děkuji za pochopení a o případných změnách Vás budeme na těchto stránkách informovat.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Vážení návštěvníci,
na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 15/2020 ze dne 17.7.2020 bychom Vás  chtěli informovat, že své nejbližší můžete v našem Domově navšívit pouze za těchto podmínek:

- po celou dobu návštěvy se pohybujte v našem zařízení s řádně nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržujte min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu našeho zařízení. 


V rámci ochrany našich uživatelů a personálu Domova, Vás prosíme, abyste toto nařízení dodržovali v kontaktu s uživatelem i v případě opuštění našeho zařízení, či areálu (např. při návštěvě v městě, parku, domácím prostředí aj.).

Prosíme návštěvy, aby do našeho zařízení vstupovali s vlastním respirátorem FFP2. Vzhledem k nutnosti mít zajištěnou zásobu respirátorů pro případnou vlastní potřebu Vám respirátory NEMŮŽEME poskytovat. 

Děkuji za pochopení.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert