Úvod
images/pozadi1.jpg

k zalozce domov pro seniory

Domov pro seniory

Více informací...

k zalozce domov se zvl rezimem

Domov se zvláštním režimem

Více informací...

k zalozce chbydleni

Chráněné bydlení

Více informací...
k zalozce jaxestatuzivatelem
 

Jak se stát našim uživatelem

Vážení návštěvníci,

vzhledem k rozšíření pokázané nákazy COVID-19 napříč celým Domovemnemůžeme počínaje dnešním dnem tj. od 11.1.2021 umožnit návštěvy všem uživatelům. V celém Domově z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají karanténní opatření. Návštěvy vám opět rádi umožníme v souladu s nařízeními Vlády ČR a KHS, až po skončení těchto opatření.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 

Vážení návštěvníci,

je nám velice líto, ale vzhledem k pokázané nákaze COVID-19 napříč celou službou domov pro seniory, nemůžeme od pátku 8.1.2021 umožnit návštěvy uživatelům ze všech oddělení A (A1, A2 a A3). Na této službě z důvodu prokázaného onemocnění COVID- 19 probíhají karanténní opatření. Návštěvy vám opět rádi umožníme v souladu s nařízeními Vlády ČR a KHS, až po skončení těchto opatření.

Děkuji za pochopení 

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 Vážené rodiny našich uživatelů,
usnesením Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o změně krizového opatření vláda zrušuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 nařizuje, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu byly splněny podmínky uvedené v daném usnesení.

Z tohoto důvodu jsme upravili pravidla aplikující dané  usnesení Vlády České republiky
 
Na tyto situace nejsme standardně vybaveni, ale věřte, že děláme maximum, které nám současné podmínky povolují.
 Pravidla pro pobyt uživatelů mimo areál Domova v nouzovém stavu
1. Uživatelé zařízení jsou výše uvedeným Usnesením povinni při pohybu mimo areál Domova používat v průběhu pobytu mimo areál Domova   
     respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 
2. O zakoupení respirátorů je možné požádat s předstihem sociální pracovnici dané služby, nebo si jej u sociální pracovnice mohou zakoupit.
 
3. Doporučená doba použití respirátorů výrobci, činí při běžné prevenci nejdéle 4 hodiny. Na pobyt nad 4 hodin je tedy uživatel povinen pořídit si minimálně 2 respirátory podle délky pobytu mimo Domov
 
4. Pracovníci sociálních služeb vedou evidenci uživatelů odcházejících z Domova. Uživatel je povinen za účelem evidence svůj odchod oznámit.
 
5. Abychom mohli včas připravit uživatele na vycházku tak, aby předávání uživatelů rodině a jeho návratu do naší péče nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další uživatele, doporučujeme uživatelům a rodinám předchozí domluvu s vedoucími oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná), které jsou povinny tyto činnosti koordinovat.
 
6. Bezprostředně po návratu je uživatel ubytován v karanténním pokoji. Je-li uživatel ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
 
7. Pro aplikaci Usnesení Vlády, jsme uvolnili maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění karanténních prostor. V celém Domově máme tak k dispozici 2 pokoje. V případě požadavku uživatele na vycházku, musí být toto předem dohodnuto s výše uvedenými pracovníky. Jestliže uživatel pobývá na dvoulůžkovém pokoji a z kapacitních důvodů není volný karanténní, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i jeho spolubydlící. Prosíme tedy o maximální ohleduplnost.
 
8. Třetí den karantény je uživateli proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 4 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Trvá tedy 7 dnů. Testování a karanténa jsou povinné výše uvedeným Usnesením Vlády ČR a je jím podmíněno umožnění vycházky či nepřítomnosti.
 
9. V případě pozitivního testu, oznamujeme tuto skutečnost praktickému lékaři uživatele. Jestliže uživatel bude vykazovat příznaky onemocnění dříve, může být test proveden dříve.
 
Děkujeme, že respektujete tako pravidla. Věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  
 
Ve Vítkově dne 22.12.2020   
                                                                                                                                                        Bc. Hana Grodová, ředitelka
 
Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizových opatření s účinností od 22. prosince 2020 naleznete zde.

Vážené návštěvy,

je mi velice líto, že se i přes všechna naše doporučení, prosby a upozornění stává, že si na návštěvě sundáte respirátor, který jste povinni mít nasazený po celou dobu Vaši návštěvy v Domově.  Apeluji na Vás touto cestou, abyste dodržovali daná opatření, která mají zásadní vliv na ochranu našich uživatelů (celkem 80) a personálu. Takovýmto jednáním ohrožujete nejen svého nejbližšího, ostatní seniory našeho domova , ale také i ty, kteří o Vaše nejbližší pečují a i v této nelehké době vyvíjí maximální úsilí o to, aby byli Vaši blízcí v bezpečí.

V případě opakovaného porušování tohoto opatření Vás velice neradi, avšak z nutnosti ochrany všech osob v Domově, vyzveme k ukončení návštěvy a další návštěvy Vám již nebudeme moci z již zmíněných ochranných důvodů umožnit.

Děkuji za pochopení a věřím, že k takovémuto kroku, který si nikdo nepřejeme, nebudeme muset přistoupit.

Bc. Hana Grodová, ředitelka

 Vážené rodiny našich uživatelů,
usnesením Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření vláda zrušuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 zákaz vycházení uživatelů sociálních služeb.
tato pravidla aplikují výše uvedené usnesení Vlády České republiky
Na tyto situace nejsme standardně vybaveni, ale věřte, že děláme maximum, které nám současné podmínky povolují.
Pravidla pro pobyt uživatelů mimo areál Domova v nouzovém stavu
 1. Uživatelé zařízení jsou výše uvedeným Usnesením povinni při pohybu mimo areál Domova používat v průběhu pobytu mimo areál Domova respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 1. O zakoupení respirátorů je možné požádat s předstihem sociální pracovnici dané služby.
 1. Doporučená doba použití respirátorů výrobci, činí při běžné prevenci nejdéle 4 hodiny. Na pobyt nad 6 hodin je tedy uživatel povinen pořídit si minimálně 2 respirátory podle délky pobytu mimo Domov.
 1. Pro snadnou identifikaci, zda se jedná o pobyt do, nebo nad 6 hodin rozlišujeme pro účely těchto pravidel tyto pojmy:
  „vycházkou (procházkou)“ – krátkodobé opuštění Domova do 6 hodin
  „nepřítomnost“ – opuštění Domova v rozsahu nad 6 hodin s povinnostmi uvedenými dále
 1. Pracovníci sociálních služeb vedou evidenci uživatelů odcházejících z Domova na vycházku a nepřítomnost mimo Domov a odchody a příchody zaznamenávají. Uživatel je povinen za účelem evidence svůj odchod oznámit.
 1. Abychom mohli včas připravit uživatele na vycházku/nepřítomnost tak, aby předávání uživatelů rodině a jeho návratu do naší péče nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další uživatele, doporučujeme uživatelům a rodinám předchozí domluvu s vedoucími oddělení (odd. A na tel. 739 523 798 p. Kukolová, odd. B tel. 734 871 028 p. Konečná), které jsou povinny tyto činnosti koordinovat.
 1. Pro aplikaci Usnesení Vlády, jsme uvolnili maximální počet prostorů, které nám dispozice budovy umožňují k vyčlenění karanténních prostor. V celém Domově máme tak k dispozici 2 pokoje. V případě požadavku uživatele na nepřítomnost, musí být toto předem dohodnuto s výše uvedenými pracovníky. Jestliže je kapacita karanténních pokojů obsazena uživateli, kteří požádali o nepřítomnost mimo zařízení dříve a pobývají ve dvoulůžkovém pokoji, nemůžeme pobyt mimo zařízení v požadovaném termínu umožnit. Vždy se však budeme snažit nabídnout jiný možný termín.
 2. Jestliže uživatel poruší dohodu o návratu do 6 hodin, pobývá na dvoulůžkovém pokoji a z kapacitních důvodů není volný karanténní, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i jeho spolubydlící. Prosíme tedy o maximální ohleduplnost.
 1. Bezprostředně po návratu je uživatel ubytován v karanténním pokoji.
 1. Je-li uživatel ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován za karanténní.
 1. Třetí den karantény je uživateli proveden PCO test. Další test je zopakován po dalších 4 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů. Trvá tedy 7 dnů. Testování a karanténa jsou povinné výše uvedeným Usnesením Vlády ČR a je jím podmíněno umožnění vycházky či nepřítomnosti.
 1. V případě pozitivního testu, oznamujeme tuto skutečnost praktickému lékaři uživatele. Jestliže uživatel bude vykazovat příznaky onemocnění dříve, může být test proveden dříve.
Děkujeme, že respektujete tako pravidla. Věříme, že se nám společnými silami podaří ochránit uživatele i všechny, kteří zajišťují jejich základní potřeby.  
Ve Vítkově dne 15.12.2020                                                                                                                                                                                            Bc. Hana Grodová, ředitelka
 
Znění pravidel naleznete zde.
 
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření s účinností od 16. prosince 2020 naleznete zde.

Zastavte se u nás

Domov Vítkov
příspěvková organizace
749 01 Vítkov, Lidická 611

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zavolejte nám:
Tel.: +420 556 312 060


vazkacert