Zdroje financování

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 FINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA VÍTKOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku
bylo v kalendářním roce 2017 a 2018 přiznáno:

1. PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

 Druh příspěvku Výše příspěvku rok 2017  Výše příspěvku rok 2018
 Účelová dotace do investičního fondu               0 Kč                0 Kč           
 Příspěvek na provoz  4 600 000 Kč   3 400 000 Kč

 
2. FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH
    S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 Druh služby  Výše dotace rok 2017  Výše dotace rok 2018
 Domov pro seniory  5 357 000 Kč  5 998 000 Kč
 Domov se zvláštním režimem  3 906 000 Kč  7 038 000 Kč
 Chráněné bydlení  1 459 000 Kč   1 866 000 Kč

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker