Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Napsal Bc. Hana Grodová on .

1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů: 

Nabídku běžně dostupných služeb jako jsou obchody, pošta, lékárna, kadeřnictví, ordinace odborných lékařů apod. máme včetně adres a otevírací doby k dispozici na každém oddělení. Využíváme také dalších nabídek ve formě letáků a pozvánek ke kulturním akcím. Pomoc a podporu při využívání těchto služeb poskytujeme formou doprovodů, telefonického domlouvání a objednávání služeb.

 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:

Podporujeme kontakt s rodinou a blízkými takřka neomezenou návštěvní dobou, jsme nápomocni při kontaktování formou telefonického hovoru, nebo napsání dopisu. Každoročně pořádáme Domovské setkání, kam zveme rodinné příslušníky a blízké osoby našich uživatelů. S rodinami se snažíme spolupracovat také v rámci plnění individuálních plánů uživatelů.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker