Základní sociální poradenství

Napsal Bc. Hana Grodová on .

 Sociální pracovnice poskytuje uživatelům základní sociální poradenství, pomoc v jednání a vyřizování jejich záležitostí a potřeb v tomto rozsahu: 

  • zajišťuje veškeré úkony potřebné pro zajištění nástupu, přemístění, či ukončení pobytu,

  • pomáhá při komunikaci se správními orgány a soudy, atd.,

  • pomáhá vyřizovat korespondenci,

  • nabízí uživatelům pomoc při objasňování a uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

  • zajišťuje pozůstalostní řízení, pokud tak neučiní rodinní příslušníci či opatrovník,

  • poskytuje informace o příspěvku na péči, o důchodech,

  • vyřizuje žádosti o příspěvky na péči, případně podává žádosti o jeho zvýšení, příspěvky na mobilitu, změnu dosílky důchodu do domova, dávky hmotné nouze, hlášení změny trvalého pobytu, nové osobní doklady – nové občanské průkazy,

  • na žádost uživatelů jim zakládá tzv. „Depozitní účet“. Uživatel má tak možnost si uložit do trezoru Domova své finanční prostředky a je mu veden depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. Z tohoto účtu má uživatel možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky a regulační poplatky, nákupy, poplatky za pobyt v nemocnici, faktury aj.,

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker