Stravování pro veřejnost

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Nabízíme možnost stravování pro veřejnost formou obědů a to v pondělí až pátek s výběrem ze dvou možností.
 
Cena obědů:   Kč 60,--
 
Přihlašování obědů:

přihlašování je možné těmito způsoby:
1. z webových stránek na adrese:  http://remote.domov-vitkov.cz:81/strava/
2. prostřednictvím PC v jídelně,
3. do jídelníčku před jídelnou -  ten je nutné nadepsat jménem, osobním číslem,  
    zakroužkovat požadovaný
oběd a vhodit jej do připravené schránky.  
 
Odhlašování, změna obědů:
 
Změny a odhlášky lze provést JEN PÍSEMNĚ!

1. odhlášky, změny výběru obědů – zaznamenejte do sešitu před jídelnou                  
     nejpozději  do 9:00 hod. předešlého  pracovního dne (na 3.1. nejpozději 2.1. do 9:00 hod)
                                             nebo:

Výdej obědů:

stravování v jídelně:  od 12:00 do 14:00     
do jídlonosičů:          od 10:45 do 11:30
                                 od 12.00 do 14.00
  
 
Úhrada:
 
Stravu lze přihlásit nejdříve po jejím zaplacení.
 
První úhrada se provádí hotově do pokladny organizace (kancelář p. Hozové ,v její nepřítomnosti u p. Mičkové), následně bude strávníkovi přiděleno osobní číslo.

Další úhrady se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce (obědy
za březen zapl. do 25.2.) bez ohledu na způsob platby a to těmito způsoby:
a) do pokladny domova (p. Hozová, příp. p. Mičková)
b)  poštovní poukázkou: vydá p. Hozová, variabilní symbol: osobní číslo strávníka
c) bankovním převodem: na č. účtu: 19-679470227/0100, variabilní symbol: osobní
    číslo strávníka
 
 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker