Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Napsal Bc. Hana Grodová on .

 Poskytujeme takové činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Patří mezi ně nácvik činností sebeobsluhy, péče o zdraví, zajištění vlastní bezpečnosti, organizování vzdělávání a volného času, činnosti zdokonalující komunikační a pohybové schopnosti.

1. Volnočasové a zájmové aktivity: 

Pravidelně nabízíme účast ve sportovním a výtvarném klubu, pěveckém sboru. V případě zájmu mohou uživatelé pracovat v keramické a šicí dílně. Občas si s uživateli upečeme něco dobrého ke kávě. Za příznivého počasí pořádáme venkovní akce jako opékání párků, smažení vajec, sportovní odpoledne, posezení s cimbálovkou a další. Každoročně připravujeme výlet pro uživatele dle jejich zájmu. V plesovém období pořádáme ples, pochování basy nebo jinou taneční zábavu s tombolou.

 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:

 Zúčastňujeme se akcí pořádaných městem a jinými organizacemi, jako například Den města, Den sociálních služeb, besedy v Městské knihovně, rozsvěcování vánočního stromu. Kromě těchto akcí chodíme s uživateli na procházky do města, parku, cukrárny, vinotéky nebo v létě na zmrzlinu a na koupaliště.  V rámci různých sportovních či kulturních akcí navštěvujeme i jiná podobná zařízení v našem okolí. Každoročně pořádáme předvelikonoční turnaj v Člověče, nezlob se, kde naopak zveme uživatele z jiných zařízení k nám. Několikrát do roka uživatelům zpestří pobyt žáci a studenti místních škol kulturním programem. Individuálně mohou uživatelé využít po dohodě služební automobil s řidičem za účelem návštěvy jemu blízkého prostředí. Tato služba je zahrnuta do fakultativních služeb.

 Každý měsíc k nám přichází odsloužit mši katolický kněz, který v případě zájmu navštíví uživatele i na pokoji. 4x do roka dochází také evangelický kněz.

  
3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:

 Provádíme dle potřeby aktivní a pasivní aktivizaci uživatelů spočívající v jednoduchém procvičování končetin, nácviku úchopů, chůze, pohybu na vozíku pod dohledem zdravotnického personálu. Rozvíjíme myšlení pomocí trénování paměti, vzpomínáme v rámci reminiscenční terapie. Komunikační dovednosti rozvíjíme povídáním, nasloucháním, předčítáním, a to skupinově nebo individuálně. Rozvoj jemné motoriky podporujeme různými terapeutickými pomůckami, k dispozici máme také terapeutickou pannu, která je mezi uživateli oblíbená.  Zajišťujeme také pravidelnou canisterapii.  Provádíme bazální stimulaci vlastními pracovníky, kteří jsou na tuto činnost proškoleni.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker