Služby

Napsal Bc. Hana Grodová on .

  Rozsah základních činností naší sociální služby:

 • Poskytnutí ubytování
  - celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích
  - praní, žehlení a drobné opravy prádla
  - úklid
  - topení, teplá a studená voda
  - elektrický proud

 • Poskytnutí stravy
  - celodenní strava -  4 jídla s možností výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek
   

Úkony hrazené z příspěvku na péči:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - podpora při kontaktu s rodinou a blízkými
  - zprostředkování a pomoc při využití aktivit a služeb v zařízení i mimo něj.
  - návštěvy koncertů, výlety procházky apod.

 • Sociálně terapeutické činnosti
  - individuální podpora při každodenních činnostech
  - canisterapie
  - bazální stimulace aj.

 • Aktivizační činnosti
  - sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti

 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při zajišťování osobních záležitostí
  - zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
  - doprovody k lékaři, kadeřníkovi apod.

 • Základní sociální poradenství
  - pomoc při orientaci v sociálně-právní oblasti

 • Zdravotní péče v nezbytném rozsahu
  - na základě rozhodnutí lékaře - aplikace léků, převazy apod.

  Rozsah služeb je sjednáván v souladu s individuálními potřebami uživatele. 
  Při jejich poskytování zároveň usilujeme o respektování a dodržování práv a lidské důstojnosti našich uživatelů.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker