Potřebné doklady při nástupu

Napsal Bc. Hana Grodová on .

  • platný občanský průkaz (vyjma osob omezených svéprávnosti)
  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
  • v případě žádosti o sníženou úhradu, aktuální výměr důchodu
  • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • v případě opatrovnictví - rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
  • finanční hotovost na první úhradu pobytu a služeb ve výši 8.500,-- Kč
  • finanční hotovost ve výši 2.000,-- pro úhradu osobních potřeb (např. léky, hygienické potřeby apod.)
  • výpis ze zdravotní dokumentace (toto je potřebné si vyžádat u vašeho praktického lékaře) nebo zdravotnickou dokumentaci v případě, že si zvolíte praktického lékaře působícího v naší organizaci
  • seznam léků, které užíváte 

 

Seznam si můžete vytisknout zde:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker