Potřebné doklady při nástupu

Napsal Bc. Hana Grodová on .

  • platný občanský průkaz
  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
  • průkaz ZTP, diabetická průkazky
  • poslední výměr důchodu v případě žádosti o sníženou úhradu
  • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • v případě opatrovnictví - rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka, případně rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (vše opatřebné nabytím právní moci)
  • finanční hotovost na první úhradu pobytu a služeb ve výši 11.000,-- Kč
  • finanční hotovost ve výši 2.000,-- pro úhradu osobních potřeb (např. léky, hygienické potřeby, pedikúra, kadeřnice apod.)
  • zdravotní dokumentace od praktického lékaře nebo výpis ze zdravotni dokumentace v případě, že si zvolíte praktického lékaře působícího v naší organizaci
  • seznam léků, které užíváte a léky (min. na 3 dny), inzulín, inzulínové stříkačky nebo pero, případně jiné injekce, které máte aktuálně naordinované

 

Seznam si můžete vytisknout zde

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker