Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Uživatelé jsou s možností si stěžovat seznámeni při nástupu do zařízení sociální pracovnicí. 

Stížnost může podat každý uživatel služby a v jeho zájmu i kterýkoliv jiný občan (příbuzní, návštěvníci, personál, dobrovolníci, praktikanti, a další osoby). 

Je možné ji podat : 

  • písemně na podatelnu Domova Vítkov,

  • poštou na adresu poskytovatele,

  • elektronicky na e-mailovou adresu,

  • anonymně vhozením do příslušných schránek nacházejících se na každém oddělení naší organizace,

  • ústně kterémukoli zaměstnanci. Ústně podaná stížnost je pracovníkem sepsána a postoupená k evidenci a řešení jako ostatní stížnosti. 

Formulář pro podání stížností najdete zde .

Stížnost je řešena okamžitě, či v nejkratším možném termínu. Maximální lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dnů (v případě nesrovnalostí – zajištění dalších informací k vyřízení stížnosti- bude lhůta vyřízení prodloužená a to individuálně, stěžovatel bude o prodloužení informován). Pokud nebude stěžovatel se způsobem řešení spokojen, může znovu požádat o prošetření, nebo se odvolat k těmto institucím:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Odbor sociálních věcí
28.října 117
702 18  Ostrava
vedoucí odboru
tel. 595 622 150
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Český helsinský výbor
organizace na ochranu lidských práv a základních svobod
Štefanikova 21
150 00  Praha 5
tel.: 257 221 142
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha
vedoucí kanceláře prezidenta republiky
tel.: 224 372 201
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
tel.: 542 542 888
       542 542 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker