Individuální plánování průběhu sociální služby

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Individuálním plánováním je pověřen klíčový pracovník, který zjišťuje potřeby a cíle uživatele, jeho zdroje k dosažení cíle a dojednává podporu, která vede k naplnění tohoto cíle. 

Plánování služby začíná již ve fázi jednání se zájemcem, tedy před nástupem uživatele do zařízení. Sociální pracovník zjišťuje, jaké má zájemce potřeby a domlouvá cíl spolupráce vzhledem k jeho vlastním možnostem a schopnostem. Na základě těchto informací službu poskytujeme po dobu adaptačního období.

Po tuto dobu pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník zaznamenávají zjištěné informace, reakce, požadavky uživatele, jeho skutečné schopnosti a dovednosti, zájmy a koníčky, také např. jeho návyky a rituály, o kterých se dříve uživatel, ani nikdo z jeho blízkosti nezmínil. Po jednom až třech měsících se schází tým pro plánování služby, který hodnotí průběh adaptace. Výstupem hodnocení adaptačního procesu jsou konkrétní dokumenty, které vypracovává klíčový pracovník. Je zpracován plán spolupráce, podle kterého dále pracuje celý pracovní tým. Naplňování plánu uživatel spolu s klíčovým pracovníkem co 3 měsíce kontroluje a co 6 měsíců přehodnocuje.

Pro celý proces máme vypracovaná Pravidla pro individuální plánování průběhu poskytování sociální služby, která mimo jiné obsahují zásady pro provádění zápisů do dokumentace a pravidla pro nahlížení do složky Individuální plánování služby oprávněným osobám.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker