Ochrana práv osob

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Uživatelé našich služeb mají stejná práva, jako kterýkoliv jiný občan. Avšak také v našem zařízení mohou nastat situace, kdy mohou být práva uživatelů porušena. Pro tyto případy máme vypracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob. Všichni zaměstnanci jsou s těmito pravidly seznámeni a podle nich postupují.

Rovněž uživatelé jsou při nástupu do našeho zařízení s pravidly obeznámeni. Písemná podoba Práv uživatelů Domova Vítkov, jejichž součástí jsou i povinnosti uživatelů, je veřejně dostupná na každém oddělení.

V našem zařízení hájíme a respektujeme práva a zájmy uživatelů, avšak přesto může někdy dojít ke střetu, kdy poskytovatel má zájem jiný než uživatel služby.  Ne každému střetu se lze vyhnout, nebo mu zabránit. I pro řešení situací možných střetů zájmů máme vypracována pravidla, podle kterých postupujeme.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker