Domov Vítkov

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Z HISTORIE:

Objekt Domova Vítkov (dříve domova důchodců) byl v letech 1993 - 1994 zrekonstruován z bývalého internátního zařízení státního podniku HEDVA. Ten byl následně bezplatně předán Okresnímu ústavu sociálních služeb v Opavě. Kolaudace zařízení proběhla 23.3.1994 a první senioři se začali stěhovat 9.5.1994 do 63 dvoulůžkových a jednolůžkových pokojů. Kapacita Domova byla 108 uživatelů. V následujících letech byl domov postupně dovybavován nábytkem, dekorací a zejména zdravotnickými a pečovatelskými pomůckami tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům seniorů.

Od 1. ledna 2004 se Domov důchodců stal samostatnou příspěvkovou organizací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. K 1.7.2007 došlo ke změně názvu organizace z původního Domov důchodců Vítkov, příspěvková organizace na Domov Vítkov, příspěvková organizace.

Na sklonku roku 2007 byla započata z prostředků Moravskoslezského kraje celková rekonstrukce kuchyně. Provoz v nově vybavené kuchyni byl zahájen v lednu 2008. V současné době kuchyně plně vyhovuje hygienickým normám a požadavkům na plnění kritických bodů - HACCP.

V září 2011 byla dokončena celková modernizace plynové kotelny. Tato kotelna splňuje nejmodernější požadavky na vytápění a ohřev teplé vody v celém objektu. Celá modernizace byla plně financována z prostředků zřizovatele - Moravskoslezského kraje.

Od ledna 2012 byla rozšířena celková kapacita služby Domov se zvláštním režimem, kdy se kapacita rozšířila z původních 18 na 40 uživatelů. Zároveň došlo ke snížení kapacity služby Domov pro seniory a to z původních 88 na stávajících 66 uživatelů.

V roce 2012 jsme zakoupili pro zvýšení bezpečnosti našich částečně nebo zcela imobilních uživatelů evakuační podložky. Tyto podložky jsou zastlané pod matrací a zajistí tak jejich rychlý přesun v případě potřeby např. při požáru, zakouření místnosti apod.

V letech 2010 - 2012 jsme zároveň upravili areál našeho domova - kolem budovy byly zřízeny chodníky, odpočinková místa k posezení, vystavěny nové pergoly, založena bylinková zahrádka, vysázeny ovocné stromky a keře rybízů a angreštů apod.

ZE SOUČASNOSTI:

Nyní je kapacita zařízení 95 uživatelů, kteří jsou ubytováni ve 26 jednolůžkových a 40 dvoulůžkových pokojích*.
Objekt domova je tvořen čtyřmi vzájemně propojenými budovami, kdy dvě budovy (A a B) jsou obytné a nachází se zde uzamykatelné pokoje uživatelů. Pro službu domov pro seniory je určeno třetí podlaží budovy B a všechna tři podlaží budovy A. Budovy C a D slouží provozním účelům (kuchyně, prádelna, jídelna..).

* Kapacita zařízení a počet jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se vzhledem k probíhající rekonstrukci mění dle aktuálních potřeb. Uživatelé služby domov se zvláštním režimem jsou v současnosti ubytováni také ve trojůlžkových pokojích.

Všechny místnosti jsou přístupné z centrální chodby a jsou stavebně řešeny jako bezbariérové. 

 Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vaši návštěvu. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker