Domov se zvláštním režimem

Napsal Bc. Hana Grodová on .

Pobytovou službu sociální péče v domově se zvláštním režimem poskytujeme dle § 50, zákona č. 108/2006 Sb.        o sociálních službách a dalších předpisů v platném znění.

Cílová skupina uživatelů

Cilovou skupinu tvoří osoby převážně Moravskoslezského kraje ve věku 50 let a více, kteří potřebují péči, pomoc a podporu z důvodu snížené soběstačnosti způsobenou různými typy demencí, a u kterých již není možné zajistit bezpečí a dostatečnou podporu protřednictvím terénních služeb či rodinných příslušníků. Současně jde o osoby, které netrpí mentálním postižením nebo duševním onemocněním psychotického okruhu (schizofrenie, poruchy s bludy, bipolární poruchy, afektivní poruchy, atd.).

Kapacita této sociální služby je 42 uživatelů.


Nabízené činnosti a úkony

Při poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem provádíme tyto základní činnosti:

  • Poskytnutí ubytování (celoroční ubytování ve dvoulůžkových, trojlůžkových a jednolůžkových pokojích, praní prádla a úklid)
  • Poskytování stravy (celodenní strava - 4 jídla a možnost výběru u obědů a večeří ze dvou nabídek)
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při zachování soběstačnosti)
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora při kontaktu s rodinou a blízkými, zprostředkování a pomoc při využití aktivit a služeb v zařízení i mimo něj - koncerty, výlety, kadeřník apod.)
  • Sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, bazální stimulace)
  • Aktivizační činnosti (sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti atd.)
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při zajišťování osobních záležitostí (zprostředkování kontaktu s jinými institucemi, doprovody k lékaři)
  • Základní sociální poradenství (pomoc při orientaci v sociálně-právní oblasti)
  • Zdravotní péči v nezbytném rozsahu (na základě rozhodnutí lékaře - aplikace léků, převazy atd.) 

Popis prostředí domova se zvláštním režimem

Služba je dočasně poskytována vzhledem k probíhající rekonstrukci v prostorách areálu nemocnice AGEL. Uživatelé jsou ubytováni v 1 jednolůžkovém pokoji, 4 dvoulůžkových pokojích a 11 trojlůžkových pokojích v rámci jednoho patra. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Sociální zařízení je k dispozici uživatelům chodbě, kde se nachází prostorné koupelny a WC přizpůsobené imobilním uživatelům.
Uživatelům je zde k dispohzici velká denní místnost s kuchyňkou, která slouží k užívání nejen uživatelům, ale i jejich návštěvám. Na chodbách je dále posezení k odpočinku.

Všechny místnosti jsou přístupné z centrální chodby a jsou stavebně řešeny jako bezbariérové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker